YK:ssa puhutaan täysjyvän terveyshyödyistä

YK:n yleiskokouksen yhteydessä keskusteltiin ravitsemuksellisista keinoista pienentää sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta maailmanlaajuisesti. Täysjyväviljan käytön lisääminen on yksi kahdeksasta ehdotetusta tärkeimmästä ruokavaliotekijästä, joihin vaikuttaminen voisi puolittaa sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden maailmassa. Jo hyvin maltilliset muutokset alentaisivat kuolleisuutta merkittävästi.

Jos täysjyväviljan käyttö lisääntyisi nykyisestä tasosta yhdellä annoksella päivässä, sydän- ja verisuonitautien suhteellinen riski pienenisi laskelmien mukaan noin 10 %. Muut prioriteettilistalle nostetut ruokavaliotekijät ovat hedelmien ja kasvisten, pähkinöiden, kasviöljyjen, kalaperäisten omega 3 -rasvahappojen käytön lisääminen ja natriumin sekä teollisten transrasvojen saannin vähentäminen.

Jos kaikki kahdeksan yllä mainittua muutosta tehtäisiin ruokavalioon globaalisti, laskennallisesti sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden suhteellinen riski pienenisi 52 %. Vain yksittäisenkin ruokavaliomuutoksen toteutuminen pienentäisi suhteellista riskiä merkittävästi: 5–11 % muutoksesta riippuen. Maailmanlaajuisesti vuoden aikana säästyisi 10 miljoonaa ihmishenkeä.

Pelkästään täysjyväviljan käytön lisääminen vastaisi noin 2 miljoonan ihmishengen säästymisestä maailmassa vuosittain, ja yksin USA:ssa kuolisi vuosittain 80 000 ihmistä vähemmän sydän- ja verisuonitauteihin.

Lähde: Mozaffarian D and Capewell S. BMJ 2011;343:d5747. doi: 10.1136/bmj.d5747. United Nations’ dietary polices to prevent cardiovascular disease.

kuva-cropped