Rukiista voimaa -ruisseminaarin antia

Ruis on perinteinen, kaikille tuttu osa suomalaista ruokavaliota, mutta tutkimuspuolella rukiissa riittää yhä uutta hämmennettävää. Professori Herman Adlercreutz, suomalaisen ruistutkimuksen isä ja keskeinen linkki pohjoismaisessa ruistutkijaverkostossa, täytti 80 vuotta huhtikuussa 2012. Tapahtumaa juhlistettiin Rukiista voimaa -seminaarissa maaliskuun lopussa. Tapahtuma kokosi ruistutkimuksen pohjoismaista kermaa kertomaan, mistä ruistutkimus lähti liikkeelle lähes 20 vuotta sitten ja mitä uutta rukiista tiedämme nyt. Ruis kiehtoo myös nuorta tutkijapolvea.

Uudet, tehokkaammat analyysitavat mahdollistavat uudentyyppisen lähestymistavan rukiin ja terveyden välisten yhteyksien tutkimiseen. Metabolomiikan keinoin on voitu löytää ja tarkastella uusia verenkierrosta ja virtsasta löytyneitä yhdisteitä, jotka liittyvät rukiin syömiseen. Tämä auttaa ymmärtämään, mitä kaikkea elimistössä tapahtuu ruisleivän nauttimisen jälkeen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Rukiin syöminen on yhdistetty muun muassa kylläisyyden tuntemuksiin liittyviin aineenvaihduntatuotteisiin veressä, sydänsairauksien riskin alenemiseen, suotuisaan verensokeritasapainoon, tiettyjen syöpien riskiin, vatsan toimintaan ja uusiin yhdisteisiin, jotka avaavat mahdollisuuksia tutkijoille. Viime vuonna Euroopan elintarvikevirasto EFSA puolsi rukiin kuidulle terveysväittämän ”ruiskuitu auttaa ylläpitämään normaalia suoliston toimintaa”.

“Ruisfactor X” kuvaa sitä, että vaikka osa rukiin terveysvaikutuksista liittyy rukiin sisältämään runsaaseen kuituun, osa terveysvaikutuksista on riippumattomia kuidusta. Kuidun lisäksi vaikutusmekanismien arvellaan liittyvän lukuisiin rukiin sisältämiin pienyhdisteisiin, jotka imeytyvät ruuansulatuskanavasta elimistöön. Ruisleivästä puhuttaessa myös leivän rakenne on oleellinen: perinteisesti ruisleivän rakenne on tiivis verrattuna esimerkiksi vehnäleivän rakenteeseen, ja tällä saattaa olla merkitystä terveysvaikutusten suhteen. Suolistossa tapahtuvat reaktiot ovat keskeisessä roolissa rukiin vaikutuksissa terveyteen.

Ruisleipä on merkittävin kuidun lähde suomalaisille. Suomalaiset miehet saavat lähes puolet, ja naiset runsaan kolmanneksen kaikesta kuidusta ruis- ja näkkileivästä (Finravinto 2007 -tutkimus).

fiinimmät-alkupalat