Täysjyvän rooli eri maiden ravitsemussuosituksissa

Täysjyväviljan runsasta käyttöä suositellaan monien maiden ravitsemussuosituksissa. Suositukset vaihtelevat laadullisesta “suosi täysjyvää” -tyylistä aina määriteltyihin annos- ja grammamääriin. Seuraavaan taulukkoon on koottu eri maiden suosituksia täysjyvätuotteiden käytöstä.

Maa Suositus/pääviesti
UK, Ranska, Hollanti, Australia, Suomi  “Suosi täysjyväviljatuotteita” www.eatwell.gov.uk; www.mangerbouger.fr; www.voedingscentrum.nl; www.nhmrc.gov.au; www.vrn.fi
USA Vähintään puolet viljatuotteista täysjyväisinä eli 3–5 annosta täysjyvää päivittäin (http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/)
Kanada 3–5 annosta täysjyvää päivittäin ( www.hc-sc.gc.ca)
Sveitsi Vähintään kaksi annosta täysjyvätuotteita päivittäin ( www.sge-ssn.ch)
Norja ~70–90 g täysjyväviljaa/päivä (~ 4 annosta)
Tanska/Ruotsi 75 g täysjyvää päivittäin/10 MJ (2400 kcal). Vastaa 62 g täysjyväviljaa / 2000 kcal ruokavalio ( www.food.dtu.dk; www.slv.se)