Terveysväittämien hyväksymisprosessi

EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen mukaan kaikkien markkinoilla käytettävien terveysväitteiden tieteellisen taustan on oltava arvioitu ja väite hyväksytty EU:n komission toimesta, ennen kuin väitettä voi käyttää. Arvioinnit on tehnyt Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn (European Food Safety Authority) ravitsemuskysymyksiä käsittelevä paneeli. Paneelin lausuntojen (Scientific Opinion) perusteella komissio päättää väitteiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hylättyjä väitteitä ei enää saa käyttää.

Paneelin jäseninä on noin 20 alan asiantuntijaa ympäri Eurooppaa. Paneeli on arvioinut jokaisen terveysväittämän tueksi esitetyn tutkimusnäytön ja tekee siitä lausunnon komission päätöksenteon tueksi. EFSA on toiminnaltaan riippumaton ja puolueeton.

Terveysväittämiä on tällä hetkellä hyväksytty noin 256 ja hylättyjä väittämiä on yli 2000. Terveysväittämien arviointi- ja hyväksymisprosessi on siis ollut varsin tiukka.