Kuidulla ja täysjyvällä pitkäaikaista hyvää terveydelle

Laajan systemaattisen katsauksen mukaan runsas viljakuidun saanti ja täysjyväviljatuotteiden käyttö alentaa paksu- ja peräsuolisyövän riskiä. Jokainen 10 g kuitua päivittäin pienentää riskiä 10 % ja kolme täysjyväannosta päivittäin (90 g/päivä) alentaa riskiä lähes viidenneksen (17 %).

Katsauksessa tarkasteltiin tuloksia 25 tutkimuksesta, jotka oli tehty Euroopassa, Aasiassa ja USA:ssa. Yksi mukana olleista tutkimuksista oli suomalainen Setti-tutkimus.

Kuidun saannin, erityisesti viljakuidun ja täysjyväviljan korkealla saannilla oli yhteys pienempään paksu- ja peräsuolisyövän riskiin. Kun kuidun saantia tarkasteltiin sen suhteen, tuliko kuitu palkokasveista, hedelmistä vai viljatuotteista, viljakuidun suojaava vaikutus pysyi, mutta palkokasvien ja hedelmien yhteys alentuneeseen suolistosyöpäriskiin ei ollut merkitsevä. Tietenkin palkokasvit, vihannekset ja hedelmät ovat muuten terveyttä edistävän ruokavalion olennaisia osia, ja saattavat alentaa muiden sairauksien ja syöpätyyppien riskiä.

Viljakuidun ja täysjyväviljan suojavaikutusta selittäviä mekanismeja ovat mm. suolistossa kulkevan ruokamassan suurempi määrä, joka laimentaa mahdollisia syöpää aiheuttavien yhdisteiden pitoisuuksia paksusuolessa ja nopeuttaa massan kulkua suolessa. Nopeutunut läpikulkuaika myös lyhentää mahdollisten syöpää aiheuttavien yhdisteiden vaikutusaikaa suolessa. Lisäksi bakteerien hyväksikäyttäessä sulamatonta kuitua paksusuolessa, syntyy aineenvaihduntatuotteita, jotka saattavat suojata syövältä.

Kuidun lisäksi täysjyvävilja sisältää myös muita suojaavia yhdisteitä, kuten antioksidantteja, vitamiineja, kivennäisaineita, fenolisia happoja, lignaaneja ja kasviestrogeenejä. Täysjyväviljatuotteet ovat mm. hyviä magnesiumin ja folaatin lähteitä, jotka saattavat suojata paksu- ja peräsuolisyövältä.

Lähde: Aune et al. 2011. Dietary fibre, whole grains, and risk of colorectal cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ 2011;343:bmj.d6617.

omena-kanelinäkkäri