Vaasan Kaurasydän -leivän terveysväittämä

Vaasan Kaurasydän -leivän pakkauksessa käytetään terveysväittämää “Auttaa alentamaan kolesterolia. Korkea kolesteroli on sepelvaltimotaudin kehittymisen riskitekijä”. Väittämän käyttö ja käyttöön oikeuttava terveysvaikutus perustuvat beetaglukaaniin, Vaasan Kaurasydän -leivän sisältämään kauran liukoiseen kuituun.

Kuinka vahva terveysväittämä on kyseessä?

“Beetaglukaani alentaa kolesterolia” -terveysväittämä on ns. sairauden riskitekijän vähentämistä koskeva väite (Artikla 14.1 terveysväittämä). Sen yhteydessä siis todetaan, että “korkea kolesteroli on sepelvaltimotaudin kehittymisen riskitekijä”. Tällainen väittämä on EU:ssa vahvin mahdollinen elintarvikkeelle myönnettävä terveysväittämä.

Hyväksyttyjä tämäntyyppisiä terveysväittämiä on tällä hetkellä vain viidelle ainesosalle/tuotteelle kun taas hylättyjä hakemuksia oli 15. Niin sanottuja toiminnallisia terveysväittämiä (Art. 13) on tällä hetkellä hyväksytty 229 kpl ja hylättyjä on 1901 kpl. Terveysväittämien arviointi- ja hyväksymisprosessi on siis ollut varsin tiukka.

Vaasan Kaurasydän -leivän sisältämä kauran beetaglukaanikuitu on näin ollen viiden Euroopan-laajuisesti terveysvaikutteiseksi hyväksytyn aineosan joukossa. Neljä muuta samantyyppisen sairauden riskitekijän vähentäminen -terveysväittämän (Art. 14 terveysväittämä) saanutta ainetta/tuotetta ovat xylitol- ja sokeriton purukumi sekä kasvistanoliesteri (Benecol) sekä kasvisterolit (Becel Pro-activ). Myös ohran sisältämä beetaglukaani on saanut saman terveysväittämän kuin kauran beetaglukaanikuitu. Xylitol- tai sokerittoman purukumin väittämät koskevat joko kiillevaurioiden vähentämistä, plakin happojen vähentämistä tai plakin vähentämistä ja karieksen synnyn riskin pienentämistä.

Terveysväittämälainsäädänto ja sen kattavuus

EU:n ravitsemus- ja terveyslainsäädäntö on yhdenmukaistanut elintarvikkeiden terveysmarkkinointia EU-maissa. Sen myötä EU-maissa vallitsevat yhteneväiset säännöt ravitsemus- ja terveysväitteiden käytön suhteen. Näin ollen Vaasan Kaurasydän -leivän sisältämän beetaglukaanin terveysvaikutus on validoitu koko Euroopan laajuisesti.

Miten väitehakemukset arvioidaan ja käsitellään

Väitteet arvioidaan tieteellisesti EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, European Food Safety Authority) asiantuntijapaneelin toimesta. Paneelin lausuntojen perusteella EU:n komissio päättää väitteiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hylättyjä väitteitä ei enää saa käyttää tuotteiden markkinoinnissa tai pakkauksissa.

Tähän mennessä tehdyssä arvioinnissa suurin osa haetuista väitteistä on hylätty puutteellisen todistusaineiston takia. Hyväksytyt väitteet ovat siis käyneet todella tiukan seulan läpi.

Terveysväitehakemus beetaglukaanille ja sen käsittely

Hyväksytyssä kauran beetaglukaanin terveysväittämähakemuksessa käsiteltiin 22 tieteellistä julkaisua aiheesta, jotka yhteensä kattoivat lähes 100 beetaglukaanilla tehtyä tieteellistä tutkimusta koskien sen kolesterolia alentavaa vaikutusta. Beetaglukaania oli laitettu eri tuotteisiin, muun muassa muroihin, leipiin, muffinsseihin ja mehuun. Tutkimuksia beetaglukaanin tehosta on siis mittava määrä, ja EFSA:n tieteellinen paneeli vakuuttui sen kolesterolia alentavasta vaikutuksesta. Tutkimusten mukaan “huono” LDL-kolesteroli voi alentua beetaglukaania päivittäin 3 g nauttimalla noin 3–5 %, osana monipuolista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja. Vaikutus voidaan nähdä jo 2–3 viikon säännöllisen käytön jälkeen.

Myös ohran beetaglukaanille on hyväksytty vastaava terveysväittämä.

Vaasan Kaurasydän -leivän sisältämä beetaglukaani

Vaasan on Kaurasydämen kehitystyön aikana analysoittanut useita kymmeniä leipänäytteitä varmistuakseen siitä, että kolesterolia alentava vaikutus on tallessa tuotteessa.

Emme ole teettäneet juuri Kaurasydämellä tutkimusta sen kolesterolia alentavasta vaikutuksesta, koska EU:n hyväksymän terveysväittämän takana on noin 100 tieteellistä tutkimusta aiheesta.

Lisätietoa:
Hyväksyttyjen ja hylättyjen terveysväittämien hakemisto

EFSAn Scientific Opinion

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1160/2011