Yritysvastuun johtaminen Vaasanilla

Vaasan Vastuullisuusohjelma on muutakin kuin sen viisi osa-aluetta: se on toimintaamme, tulevaisuuttamme ja kehitystämme läpileikkaava kokonaisuus, johon olemme sitoutuneet läpi koko organisaation.

Vastuullisuusohjelma on osa yrityksemme strategista johtamista ja johtoryhmämme on sitoutunut sen toteuttamiseen. Ohjelman käytännön toteutuksesta, seurannasta, toiminnan suunnittelusta sekä kehityksestä vastaa sille asetettu ohjausryhmä. Liiketoiminnat raportoivat vastuullisuusohjelmaan liittyvien tavoitteidensa toteutumisesta ja uusien tavoitteiden asettamisesta sekä ohjausryhmälle että johtoryhmälle kaksi kertaa vuodessa.

Toimintajärjestelmäämme kehitetään jatkuvasti

Vaasanilla on laaja toimintajärjestelmä, jonka avulla kehitämme jatkuvasti yrityksen toimintaa. Toimintajärjestelmä koostuu muun muassa toiminnan ja tuotteiden laatuun, tuoteturvallisuuteen, ympäristöön sekä henkilöstöön liittyvistä yhteisesti sovituista toimintatavoista. Vaasanin toimintajärjestelmä on myös olennainen osa yrityksemme vastuullisuutta.

Nykyinen koko Vaasan Oy:n yhteinen toimintajärjestelmä rakennettiin vuoden 2012 aikana ja se otettiin käyttöön vuoden 2013 alkupuoliskolla. Uusi toimintajärjestelmä mahdollistaa koko Vaasanin yhteisten toimintatapojen viestimisen yhtenäisellä tavalla kaikissa maissa, joissa toimimme. Yhtenäisen toimintajärjestelmän avulla voimme myös edelleen tehostaa yhteistyötä, viestintää sekä Vaasanin strategian mukaista toimintaa koko yrityksessä.

Sertifikaatit kertovat toiminnan jatkuvasta parantamisesta

Tuoteturvallisuusjärjestelmät

Tuoteturvallisuutemme tärkeimpiä saavutuksia on koko Vaasanin kattavan FSSC 22000 -tuoteturvallisuussertifioinnin rakentaminen. Sertifikaatin myötä meillä on kaikissa toimintamaissamme ja tuotantoyksiköissämme yhtenäinen tuoteturvallisuussertifikaatti ja tuoteturvallisuusjärjestelmä.

Noudatamme kaikissa yksiköissämme myös ISO 22 000 -standardin mukaista järjestelmää.

Ympäristöjärjestelmät

Vaasan Ympäristöohjelma perustuu ISO 14001 -standardiin, joka antaa raamit käytännön ympäristötyön suunnittelulle, seurannalle ja kehitykselle.

Kotkan leipomolle sekä Helsingin pääkonttorille on myönnetty ISO 14001 -sertifikaatit. Vaikka vain osa leipomoistamme on virallisesti ympäristösertifioituja, koskee ympäristöjärjestelmän noudattaminen koko Vaasan Oy:tä.

Laatusertifikaatit

Tavoitteenamme on rakentaa koko Vaasan Oy:n kattava yhteinen ISO 9001 -sertifiointijärjestelmä. Tällä hetkellä Suomen, Latvian ja Liettuan toiminnoillemme on myönnetty ISO 9001 -sertifikaatti.