Vastuullinen hankinta

Liiketoimintamme eettisyys on asia, jonka otamme vakavasti. Olemme asettaneet korkeat vaatimukset koko hankintaketjulle Vaasanin tuotteiden korkean laadun varmistamiseksi. On kyse sitten tuotteiden turvallisuudesta tai tuotanto-olosuhteista, oletamme kaikkien Vaasanin materiaalivalmistajien ja -toimittajien noudattavan eettisiä ja vastuullisia toimintatapoja, jotka ovat yhdenmukaisia omien toimintaperiaatteidemme kanssa.

Tavoitteenamme on huolehtia, että tuotteemme valmistetaan sosiaalisesti hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa. Tämän varmistamiseksi olemme luoneet hankintamme perusvaatimukset, joiden avulla arvioimme ja valitsemme toimittajamme.

Vaasan Oy:n liityttyä osaksi Lantmännen Unibakea yhtenäistämme vastuulliseen hankintaan liittyviä käytäntöjä, joihin kuuluu muun muassa Lantmännen Supplier Code of Conduct. Tutustu Lantmännen Unibaken vastuullisuusohjelmaan ja lue lisää vastuullisen hankinnan periaatteista ja yhteistyöstä toimittajiemme kanssa.

Hankintasopimukset tuovat läpinäkyvyyttä toimintaan

Raaka-aine-, materiaali- ja palveluntoimittajien kanssa on laadittu erilliset hankintasopimukset, joissa on määritelty laatuvaatimukset ostettaville raaka-aineille, tuotteille ja palveluille. Toimittaja vahvistaa nämä laatuvaatimukset yksityiskohtaisissa raaka-aine-erittelyissä. Asianmukaisesti täytetty erittelylomake on edellytys raaka-aineen hyväksymiselle käyttöömme.

General terms of purchase Vaasan Oy Jan 1 2014

Vastuullinen hankinta edellyttää tuotanto-olosuhteiden tuntemusta

Vastuullisuus Vaasanin hankintaketjussa tarkoittaa myös, että keräämme toimittajista systemaattisesti tietoa ennen materiaalin valintaa ja hyväksymistä. Arvioimme säännöllisesti tuoteturvallisuusriskejä ja suoritamme toimittaja-auditointeja toimittajiemme tuotantolaitoksissa. Edellytämme, että jäljitettävyys toimii jokaisessa hankintaketjun vaiheessa niin käyttämillemme raaka-aineille kuin tuotteiden kanssa kosketukseen joutuville pakkausmateriaaleille. Käytämme vain raaka-aineita, joiden alkuperä tunnetaan. Samaa edellytämme toimittajiltamme.

Vaasanin toimittajavaatimuksissa määrittelemme perusvaatimukset käyttämillemme raaka-aineille. Emme muun muassa hyväksy geenimuunneltuja tai säteilytettyjä raaka-aineita.

Lantmännen Unibaken vastuullisen palmuöljyn politiikka

Lantmännen Unibake on uudistanut ja julkaissut 18.9.2015 vastuullisen palmuöljyn politiikan.  Uudistettu politiikka yhdistää myös Vaasanin kaikki tuotantoyksiköt tavoitteeseen, jonka mukaan kaiken tuotteissamme ja raaka-aineissamme käytetyn palmuöljyn tulee olla vastuullisesti tuotettua ja hankittua. Lue lisää Lantmännen Unibaken palmuöljypolitiikasta (englanniksi). Lantmännen Cerealian palmuöljypolitiikka on samankaltainen: tavoitteena täysin palmuöljyttömät tuotteet ja raaka-aineet, mutta silloin kun se ei ole mahdollista, käytetään vastuullisesti tuotettua sertifioitua palmuöljyä, joka on koko toimitusketjussaan tarkasti eroteltu (segregated) tavanomaisesti tuotetusta palmuöljystä.

Vaasanin kannalta uusi palmuöljypolitiikka tarkoittaa sitä, että tammikuusta 2017 lähtien kaikki tuotantoyksikkömme täyttävät RSPO:n (Roundtable on sustainable Palm Oil -järjestö) sertifiointivaatimukset  erotellun ja vastuullisesti tuotetun  palmuöljyn käytölle. Kuluvan vuoden lopun ja ensi vuoden (2016) aikana kaikissa Vaasanin tuotantoyksiköissä vaihdetaan tavanomaista palmuöljyä sisältävät tuotteet ja raaka-aineet joko täysin palmuöljyttömiksi tai eroteltua vastuullista palmuöljyä sisältäviksi. Sama vaatimus koskee myös kaikkia Vaasanin välitystuotteita ja niiden valmistajia; tuotteiden on täytettävä RSPO:n sertifiointivaatimukset tammikuusta 2017 alkaen. Tavoitteeseen pääsemiseksi Vaasanilla on käynnistetty erillinen palmuöljyprojekti.

Palmuöljysertifiointia varten tarvittavat muutokset ja ulkoiset RSPO:n auditoinnit toteutetaan tuotantoyksiköissä vuoden 2016 loppuun mennessä. Lähetämme parhaillaan kaikille Vaasanin välitystuote- ja raaka-ainetoimittajille tietoa palmuöljypolitiikan mukaisista tavoitteistamme ja edellytämme, että koko toimitusketjumme täyttää samat vastuullisen sertifioidun palmuöljyn vaatimukset.

Lisätietoa vastuullisesta palmuöljystä: https://www.rspo.org

 

Tutustu myös muihin hankintaketjun vaiheisiin

1. Vastuullinen hankinta
2. Vastuullista viljelyä
3. Leipäviljan laatu ja jäljitettävyys
4. Rukiin matka leipomosta kauppaan