Vaasan Ruispalat Ohut Herkku -pakkauksesta löytyy nyt Ilmasto & Luonto -merkki – mitä se tarkoittaa?

7.8.2023

Ostamalla Vaasan-tuotteita kuluttaja tukee kestävämpää rukiin viljelyä. Vaasan Oy, osana viljelijäomisteista Lantmännenia, on mukana Lantmännenin Ilmasto & Luonto -viljelyohjelmassa, jossa pienennetään kotimaisen rukiin viljelyn ilmastovaikutuksia ja tuetaan luonnon monimuotoisuutta.

Vaasan Ruispalat Ohut Herkku -pakkaukseen on lisätty uusi Ilmasto & Luonto -merkki, joka kertoo siitä, että rukiin viljelyssä on tehty konkreettisia toimenpiteitä entistä kestävämmän viljelyn edistämiseksi. Osallistumalla Ilmasto & Luonto -ohjelmaan Vaasan haluaa varmistaa kotimaisen rukiin riittävyyden ja elinvoimaisuuden sekä edistää kestävämpiä viljelymenetelmiä yhdessä viljelijöiden kanssa. Noin 60 % ruisleivän valmistuksen ilmastovaikutuksista syntyy pellolla – siksi päästöjä on vähennettävä viljelystä.

Ilmasto & Luonto -ohjelmassa viljelijät toteutettavat konkreettisia toimenpiteitä pellolla ilmastovaikutusten pienentämiseksi, luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi ja hiilen sitomiseksi maaperään. Toimenpiteiden arvioidaan pienentävän keskimääräisen suomalaisen rukiin viljelyn kasvihuonekaasupäästöjä noin 15 prosenttia*.​

”Suomalaiset rakastavat kotimaisesta rukiista tehtyä leipää, ja yhä useammat meistä haluavat tehdä vastuullisia valintoja ruokakaupassa. Kestävän viljelyn ​edistäminen on koko arvoketjun yhteinen​ asia, ja myös kuluttajat​ ostovalinnoillaan ​ratkaisevat, miten kotimaista ruokaa tuotetaan. Ilmasto & Luonto -viljelyohjelma vastaa kuluttajien toiveisiin, ja ohjelman merkki pakkauksessa kertoo kuluttajalle, että viljapelloilla on tehty konkreettisia tekoja kestävämmän tulevaisuuden puolesta”, selventää Vaasanin liiketoimintajohtaja Minna Cousins.

Hintalisä viljelijälle on kestävän viljelyn mahdollistaja

Ilmasto & Luonto -viljelykonseptiin kuuluu toimenpiteitä, joiden toteuttamisesta aiheutuu viljelijälle lisäkustannuksia, kuten biopolttoaineen käyttöönotto​. Siksi ohjelmaa toteuttaville viljelijöille maksetaan sopimuslisä, joka kattaa aiheutuneita kustannuksia ja sisältää kannustimen.

Ohjelmassa on mukana jo 95 suomalaista sopimusviljelijää. Vaasanin tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki Vaasanin ruis- ja näkkileipiin käytetty ruis on Ilmasto & Luonto -viljelyohjelman piirissä.

Missä tuotteissa merkin voi bongata?

Ensimmäiset Ilmasto & Luonto -merkillä varustetut tuotteet ovat jo ilmestyneet kauppoihin. Merkin voi löytää Vaasan Ruispalat Ohut Herkku -pakkauksesta ja myöhemmin syksyllä Vaasan Koulunäkki Maukas- ja Vaasan Koulunäkki Kunto -näkkileipäpakkauksista. Kun ohjelman sopimusviljely laajenee, Ilmasto & Luonto -merkillä varustettujen tuotteiden lukumäärä kasvaa.

Kysymyksiä ja vastauksia Ilmasto & Luonto -ohjelmaan liittyen löydät täältä.

*Lähde: Lantmännenin ilmastolaskelmat. Lähtötilanne on rukiin viljelyn toteumat vuosina 2015–2020 (ProAgria). Suomen Luonnonvarakeskus on arvioinut laskelmissa käytetyn datan, LCA-laskentamenetelmän ja oletukset, ja todennut päästövähennyksen suuruusluokaltaan oikeaksi.