Vaasan Oy:n yt-neuvottelut ovat päättyneet: Tampereen, Kuopion ja Seinäjoen leipomot lakkautetaan

12.12.2016

Vaasan Oy:n 17.10.2016 käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen 8.12.2016. Neuvotteluiden lopputuloksena leipomotoiminta päättyy Tampereella, Kuopiossa ja Seinäjoella, ja kahvileivän valmistus Vantaalla lakkautetaan. Lisäksi tuotantoa tehostetaan Joutsenossa. Tämän hetkisen arvion mukaan neuvottelut johtavat noin 207 henkilön työsuhteen päättymiseen sekä Joutsenon tehtaan työntekijöiden lomauttamisiin vuoden 2017 aikana.

Vaasan Oy:n yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat Suomen tuotanto- sekä logistiikka- ja toimitusvarmuusorganisaatioita Vantaalla, Tampereella, Seinäjoella, Kiimingissä, Kotkassa, Kuopiossa ja Kuusankoskella sekä Joutsenon tuotannon työntekijöitä, ovat päättyneet. Yhteistoiminta-neuvotteluiden syynä olivat tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä tarve sopeuttaa toimintaa toimialalla tapahtuneiden muutosten vuoksi. Neuvotteluiden tuloksena Vaasan Oy toteuttaa suunnitellut muutokset leipomoverkostoonsa. Muutokseen sisältyy 14 miljoonan euron investointi Suomen leipomotoimintaan sekä toiminnan lakkautuksia ja tuotannon siirtoja.

Leipomotoiminta lakkautetaan Tampereella 31.8.2017 mennessä sekä Seinäjoella ja Kuopiossa 31.12.2017 mennessä. Lisäksi kahvileivän valmistus siirtyy Vantaalta Kuusankoskelle 15.3.2017 mennessä, ja toimintaa Joutsenossa tehostetaan. Tämän hetkisen arvion mukaan nämä toimenpiteet johtavat noin 207 työsuhteen päättymiseen sekä Joutsenon tehtaan työntekijöiden lomauttamisiin vuoden 2017 aikana. Irtisanomisuhan alla olevat henkilöt koostuvat kaikista henkilöstöryhmistä. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä 670 henkilöä ja alun perin henkilöstön vähentämistarpeeksi arvioitiin 220 henkilöä. Neuvotteluiden aikana tunnistettiin 39 uutta työtehtävää, joten lopullisten irtisanomisten määrän arvioidaan jäävän ilmoitettua pienemmäksi.

”Leipomotoimialla on käynnissä rakennemuutos, joka pakottaa myös meidät sopeuttamaan ja kehittämään toimintaamme. Leipomoiden lakkauttamiset ovat todella valitettavia, mutta ikävä kyllä välttämättömiä liiketoimintamme turvaamiseksi. Pyrimme tukemaan lakkautettavien leipomoidemme henkilöstöä muun muassa uudelleensijoitusvalmennusten avulla, sillä haluamme auttaa heitä työllistymään uudelleen”, toteaa Thomas Isaksson, Vaasan Oy:n toimitusjohtaja.

Osana leipomoverkoston muutosta Vaasan investoi vuoden 2017 aikana Suomen leipomoverkoston kehittämiseen. Investointi kohdistuu Kuusankoskelle, jonne kahvileivän valmistus Vantaalta siirtyy sekä Vantaalle, jonne rakennetaan kaksi kokonaan uutta tuotantolinjaa. Lisäksi tarkoituksena on nostaa merkittävästi muiden tuotantolinjojen automaatioastetta.

”Näiden panostusten avulla voimme jatkossakin leipoa leipää Suomessa ja uudistaa kotimaisen ruisleivän tuotantoa. Muutoksiin ei tuoreleivän osalta sisälly tuotannonsiirtoja ulkomaille”, Thomas Isaksson kertoo.

Vaasan työllistää Suomessa noin 900 henkilöä ja leipomotoimintaa on yhteensä kahdeksalla paikkakunnalla.

Lisätietoja:
Thomas Isaksson, toimitusjohtaja, p. 040 700 6709
Mira Perander, viestintäpäällikkö p. 050 560 3327