Vaasan Oy suunnittelee 22 miljoonan euron investointia toimintansa tehostamiseksi

10.10.2016

Vaasan Oy kehittää toimintaansa kannattavan leipomotoiminnan turvaamiseksi Suomessa. Osana mittavaa rakennemuutosta Vaasan Oy on aikeissa investoida yhteensä 22 miljoonaa euroa tuoreleipätuotannon kehittämiseen Suomessa ja Virossa. Harkinnassa on myös leipomoiden määrän vähentäminen Suomessa.Tästä syystä Vaasan Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on yhteensä noin 670 henkilöä.

Vaasan Oy aikoo tehostaa tuotantoaan ja parantaa liiketoimintansa kannattavuutta. Suunnitelmissa on yhteensä 22 miljoonan euron investointi tuoreleipätuotannon kehittämiseksi. Investoinnista noin 14 miljoonaa euroa kohdistuu Suomeen ja noin 8 miljoonaa euroa Viroon. Investoinnin tavoitteena on tuotannon tehostaminen tuotantolinjoja ja -tiloja nykyaikaistamalla.

”Investointi tukee suomalaista leipätuotantoa ja mahdollistaa kotimaisen ruisleivän ympärillä tapahtuvia uudistuksia ja mm. kokonaan uuden ruisleipälinjan rakentamisen. Panostamme siis ruisleipäkyvykkyytemme parantamiseen”, toteaa Vaasan Oy:n toimitusjohtaja Thomas Isaksson.

Osana muutossuunnitelmaa harkinnassa on myös leipomoiden määrän vähentäminen.

”Monen muun toimialan tavoin myös leipomotoimialalla on käynnissä rakennemuutos, joka vaikuttaa myös Vaasan Oy:n toimintaan. Meidän on sopeuduttava ja muutettava toimintamme rakennetta kestävämmäksi. Siten voimme taata leipomotoimintamme jatkumisen Suomessa”, Isaksson kertoo.

Muutossuunnitelman myötä Vaasan Oy käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on Vaasan Oy:n Suomen tuotanto- sekä logistiikka- ja toimitusvarmuusorganisaatioiden henkilöstö Vantaalla, Tampereella, Seinäjoella, Kiimingissä, Kotkassa, Kuopiossa ja Kuusankoskella. Joutsenossa neuvottelun piiriin kuuluvat tuotannon työntekijät. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä noin 670 henkilöä. Neuvottelut eivät koske Vammalan leipomoa, kaupallista organisaatiota (sisältäen mm. myymälät ja asiakaspalvelukeskus) eikä klusteri- ja tukitoimintoja.

Yhteistoimintaneuvotteluiden perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä toiminnan sopeuttaminen toimialalla tapahtuneisiin muutoksiin. Yhteistoimintaneuvotteluissa tullaan käsittelemään suunniteltuja muutoksia leipomoverkostossa. Suunnitelmat saattavat toteutuessaan johtaa leipomotoiminnan lopettamiseen Tampereella, Kuopiossa ja Seinäjoella, toiminnan uudelleen-organisoimiseen, henkilökunnan osa-aikaistamisiin, lomautuksiin ja irtisanomisiin, toimenkuvien ja työehtojen muutoksiin ja ulkoistamisiin/osa-ulkoistamisiin. Toteutuessaan toimenpiteet voivat johtaa arviolta 220 työntekijän työsuhteen irtisanomiseen.

Neuvotteluiden odotetaan päättyvän joulukuun puoliväliin mennessä.

Lisätietoja:

Thomas Isaksson
Toimitusjohtaja, Vaasan Oy
P. 040 700 6709
thomas.isaksson@vaasan.com