Vaasan Oy käynnistää yhteis­toiminta­neuvottelut Suomessa

8.10.2015

Vaasan Oy käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, joiden piiriin kuuluvat kaikki Vaasan Oy:n tuotanto- ja toimitusketjussa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, hankinnassa, asiakaspalvelukeskuksessa, konserniviestinnässä ja ravitsemustoiminnoissa, taloudessa ja controller-toiminnoissa, ICT:ssä sekä HR:ssä toimivat ylemmät toimihenkilöt ja toimihenkilöt Suomessa.

Yhteistoimintaneuvottelujen perusteena on suunnitelma Vaasan Oy:n toiminnan sopeuttamisesta liiketoimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin kilpailukyvyn turvaamiseksi tulevaisuudessa sekä Vaasan Oy:n tarve tarkastella mahdollisia muutoksia yllä mainittujen toimintojen tehtävissä ja vastuujaoissa sekä suunnitella toimintamallien mahdollista uudistamista edellä mainituissa toiminnoissa. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen mahdollisesti päätettävillä toimenpiteillä saattaa olla henkilöstövaikutuksia, jotka voivat johtaa muutoksiin työtehtävissä, työmenetelmissä sekä työntekopaikassa ja mahdollisesti myös osa-aikaistamisiin, lomauttamisiin tai irtisanomisiin.

Neuvotteluiden piirissä on kaikkiaan noin 215 henkilöä. Mahdolliset tuotannollisella ja taloudellisella perusteella tapahtuvat irtisanomiset koskisivat toteutuessaan enintään 40 henkilöä. Henkilöstön vähentämistarve pyritään minimoimaan työtehtävämuutoksilla ja muilla henkilöstöjärjestelyillä.

Kutsut yhteistoimintaneuvotteluihin on lähetetty henkilöstöryhmien edustajille 8.10.2015. Neuvottelut alkavat 15.10.2015 ja niissä tullaan noudattamaan kuuden viikon neuvotteluaikaa.

Lisätietoja:
Thomas Isaksson, Vaasan Oy, toimitusjohtaja
Puh. 0204 46 2007
thomas.isaksson@vaasan.com