Vaasan on asettanut tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet

8.9.2023

Vaasan on sitoutunut tekemään oman osansa ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Osana Lantmännen Unibake -konsernia olemme asettaneet kansainvälisen Science Based Targets initiative -aloitteen validoimat, tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Ulkopuolinen arviointi varmistaa, että tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, jonka tavoite on rajoittaa globaali lämpötilan nousu 1,5 asteeseen.

Lantmännen Unibake -konsernin ilmastotavoitteet ovat:

  • Tavaran- ja palveluntoimittajista 72 % (päästöjen perusteella laskettuna) asettavat omat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet vuoden 2027 loppuun mennessä.
  • Oman toiminnan energialiitännäisiä Scope 1- ja Scope 2 -päästöjä vähennetään 50 % vuoden 2030 loppuun mennessä vuoden 2019 tasoon verrattuna.
  • Arvoketjun hankittuihin raaka-aineisiin ja palveluihin liittyviä Scope 3 -päästöjä vähennetään 30 % vuoden 2030 loppuun mennessä vuoden 2019 tasoon verrattuna.
  • Koko arvoketjussa saavutetaan nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa, että arvoketjussa syntyy päästöjä vain sen verran kuin niitä pystytään sitomaan tai poistamaan.

”Tiedämme, että kuluttajat ovat huolissaan ilmastokriisistä ja odottavat yrityksiltä ilmastotekoja. Olemme Vaasanilla sitoutuneet tarvittaviin päästövähennyksiin, ja osana isoa kansainvälistä konsernia meillä on käytettävissämme valtavasti tietoa, resursseja ja osaamista tavoitteiden saavuttamiseksi. Monia askelia on jo otettu niin pelloilla kuin leipomoissa, ja nyt asetetut tavoitteet auttavat varmistamaan, että vauhti on riittävä, jotta suomalaiset voivat nauttia rakkaan ruisleipänsä hyvällä omallatunnolla jatkossakin”, Vaasan Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Mantere kiteyttää.

Leipähävikin hallinta ja systemaattinen vähentäminen on tärkeä osa Vaasanin ilmastotyötä. Tämän vuoden aikana Vaasan on uudistanut leipiensä toimitukset kauppoihin laajentaen niitä myös leivontapäivää seuraavalle päivälle. Toimitustavan muuttaminen leikkaa leipomoissamme syntyvästä hävikistä jopa kolmanneksen pois. Vaasan on jo pitkään tehnyt töitä pienentääkseen tuotannossaan syntyvää hävikkiä, ja edistysaskelia on otettu pitkin matkaa, mutta harvoin näin suurta harppausta kerralla.