Vaasan käynnistää vastuullisesti tuotetun, erotellun palmuöljyn sertifioinnin

2.9.2016

Vaasanin yksi vastuullisen hankinnan tavoite on, että kaiken tuotteissamme ja raaka-aineissamme käytetyn palmuöljyn tulee olla vastuullisesti tuotettua, sertifioitua palmuöljyä, joka on erilliskäsitelty, eli toimitusketjussa eroteltu tarkasti tavanomaisesti tuotetusta palmuöljystä.

Käytännössä erilliskäsitelty, sertifioitu palmuöljy tarkoittaa sitä, että palmuöljyviljelmiä varten ei ole raivattu sademetsiä tai suojeltavia maa-alueita, uhanalaisten lajien elinympäristöjä ei ole tuhottu, eikä siten kiihdytetty ilmastonmuutosta. Haluamme myös tukea suoraan sellaisia palmuöljyviljelmiä, jotka toimivat näiden vastuullisten periaatteiden mukaisesti.

Palmuöljypolitiikkamme mukaisesti tammikuusta 2017 lähtien kaikki tuotantoyksikkömme on sertifioitu RSPO:n vastuullisesti tuotetun erotellun palmuöljyn käytölle asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Kuluvana vuonna olemme vaihtaneet tavanomaista palmuöljyä sisältävät tuotteet ja raaka-aineet joko täysin palmuöljyttömiksi tai eroteltua, vastuullista palmuöljyä sisältäviksi. Käyttämistämme raaka-aineista suurin osa on tuotettu ilman palmuöljyä. Palmuöljyä sisältäneet raaka-aineet on vuoden mittaan työstetty ja testattu palmuöljyttömiksi yhteistyössä toimittajien kanssa. Vaihtoehtoisesti toimittajia on edellytetty siirtymään vastuullisesti tuotetun ja erilliskäsitellyn palmuöljyn käyttäjäksi.

Sama vaatimus koskee myös kaikkia Vaasanin välitystuotteita ja niiden valmistajia: tuotteiden koko toimitusketju on sertifioitu RSPO:n vastuullisesti tuotetun erotellun palmuöljyn käytölle asetettujen vaatimusten mukaisesti tammikuusta 2017 alkaen.

Palmuöljysertifioinnit alkavat Vaasanin tuotantolaitoksissa marraskuussa 2016.