Vaasan, K-ryhmä ja ProAgria käynnistävät toisen kerran Tuottajalle kiitos -stipendihaun maanviljelijöille.

2.6.2020

Stipendeillä kannustetaan viljelijöitä kehittämään suomalaista maanviljelyä ja jakamaan uutta tietoa keskenään. Kehittämistyön tuloksista tulee pitkällä aikavälillä hyötymään stipendin saajien lisäksi koko alkutuottajaporras. Stipendin rahoitus tulee K-ryhmän ja Vaasanin Tuottajalle kiitos -leipätuotteiden 15 sentin hyvitysosuuksista. Vaasan, K-ryhmän ja ProAgrian yhteistyön tavoitteena on antaa tuottajalle aito kiitos laadukkaan viljan tuottamisesta sekä vastuullisuudesta koko ketjussa.

Tuottajalle kiitos -yhteistyössä jaetaan rahallista tukea viljelijöille mahdollisimman suoraan ja hyödyllisellä tavalla.

”Olemme ylpeitä paitsi suomalaisesta alkutuotannosta myös siitä innosta, millä suomalaiset viljelijät haluavat toimintaansa kehittää edelleen. Jo ensimmäisten stipendihakemusten taso oli vaikuttava ja stipendinsaajien työ tukee pitkällä tähtäimellä kaikkia suomalaisia”, kertoo Vaasan Oy:n kaupallinen johtaja Minna Cousins ja jatkaa:

”Toivomme, että Tuottajalle kiitos -stipendimme auttavat ja kannustavat yhä useampia tuottaja innovoimaan ja kehittämään uusia toimintatapoja erityisesti tässä haastavassa, kaikkia koettelevassa korona-ajassa. Uudet, alkutuotantoon liittyvät innovaatiot auttavat koko alaa tuotannosta kuluttajan lautaselle.”

Konseptin tavoitteena on antaa tuottajalle aito kiitos laadukkaan viljan tuottamisesta ja heidän osaamisestaan, vastuullisuudesta koko ketjussa ja koko ketjun hyvästä tavasta toimia.

”Tänä keväänä suomalaisen ruoka on ollut huomion keskipisteenä ja sen arvostus on ansaitusti entisestään noussut. Samalla kulunut kevät on ollut meille kaikille muistutus omavaraisuuden merkityksestä ja työ suomalaisen ruoan tulevaisuuden eteen onkin saanut uuden merkityksen. Poikkeuksellisina aikoina ihmiset ovat hakeneet tutun arjen tunnetta myös ruoan kautta, ja tuossa arjessa leivällä on vankka asema. On hienoa, että voimme tarjota kuluttajille myös leipähyllyllä mahdollisuuden Tuottajalle kiitos -tuotteiden valintaan ja sitä kautta konkreettisen väylän arvostuksen osoittamiseen suomalaiselle ruoalle ja sen tuottajille”, tavarakaupan johtaja Harri Hovi K-ryhmästä toteaa.

Ensimmäistä kertaa stipendit jaettiin Vaasan, K-ryhmän ja ProAgrian yhteistyönä helmikuussa 2020.

”Ensimmäisellä hakukierroksen stipendin saajat ovat jo hyvässä vauhdissa omissa projekteissaan. Stipendin sai muun muassa tuorehärkäpavun kehittäminen, TäsmäViljely-foorumi -tapahtuma ja koeruututoiminta. Näistä kaikista projekteista tulee ajan kuluessa hyötymään varmasti isompikin viljelijäjoukko kuin vain stipendin saaneet”, kommentoi ProAgria Keskusten Liiton markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvi Anttila.

TäsmäViljely-foorumille oli olemassa selkeä tarve koota alaa yhteen ja olla ajan hermolla. Kasviviljelyteknologia ja sen digitalisointi on vielä vierasta, mutta hyvin tärkeää tulevaisuudessa. Viljelyfoorumissa päästiin avaamaan monia keskusteluja, joita ei välttämättä aikaisemmin ole tuotu esille.

”Stipendin avulla saimme järjestettyä hyvän tapahtuman huolellisesti ja kattavasti. Ilman sitä seminaari olisi jäänyt vajaaksi. Uskallan väittää, että saimme tämän myötä luotua täsmäviljely-yhteisön Suomeen”, arvioi TäsmäViljely-foorumin toteutukseen stipendin saanut viljelijä Olli-Pekka Ruponen.

Stipendejä jaossa kahdesti vuodessa

Joka hakukierroksella jaettavien stipendien suuruus on maksimissaan 10.000 euroa hakijaa kohden. Hakukierroksia on vuosittain kaksi. Stipendien saajien valinnassa kiinnitetään huomiota idean toteutuskelpoisuuteen sekä siihen, miten se kehittää suomalaista viljelyä. Hakijoiden toivotaan olevan aktiivisia viljelijöitä. Lopullisen päätöksen stipendinsaajista valitsee asiantuntijaraati, joka muodostuu Vaasanin, ProAgrian, K-ryhmän, MTK:n sekä Lantmännen Agron edustajista. Tuottajalle kiitos -stipendihaku on avoinna kaikille Suomen viljelijöille 1.6.–9.8.2020. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa: proagria.fi/viljelijastipendi.

Vaasan Tuottajalle Kiitos -vijelijästipendihaku

Tuottajalle kiitos -stipendien hakuaika on 1.6.–9.8.2020. Stipendiä haetaan täyttämällä verkkolomake osoitteessa: proagria.fi/viljelijastipendi. Valituille stipendinsaajille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti ja heidän kanssaan tehdään käytännönläheinen sopimus toteutuksesta ja raportoinnista. Stipendejä myönnetään kaksi kertaa vuodessa ja seuraava stipendien hakukierros on loppuvuodesta 2020. Kullakin hakukierroksella jaettava kokonaissumma on riippuvainen Tuottajalle kiitos -leipätuotteiden myynnistä.

Vaasanin Tuottajalle kiitos -tuotteet:
Vaasan Tuottajalle Kiitos Kauravehnäviipaleet
Vaasan Tuottajalle Kiitos 100 % Ruis
Pirkka Setsuuri (Tuki 20 c)