Tutkimus: Kotimaisen ruuan ja ruuantuotannon arvostus huipussaan – suomalaiselle kotimainen ruoka on myös ilmastovalinta

22.9.2020

Vaasan Oy:n teettämän tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat kotimaista ruokaa erityisesti sen turvallisuuden, puhtauden, luotettavuuden ja työllistävän vaikutuksen vuoksi. Kotimaisuutta arvostetaan myös siksi, että se koetaan ilmastoystävällisenä valintana. Tutkimus selvitti suomalaisten suhtautumista ruokaan, ruuantuotantoon ja siihen liittyviin huoliin, kuten ilmastonmuutokseen.

Ruuan kotimaisuuden ja alkuperän arvostus korostuivat vahvasti Vaasan Oy:n IROResearchilla teettämässä tuoreessa kyselytutkimuksessa, johon vastasi tuhat 18 vuotta täyttänyttä suomalaista elokuussa 2020. Joka toinen kyselyyn vastannut kertoi, että ruuan alkuperä ja kotimaisuus kiinnostavat. Lisäksi kotimaisuus ohjaa voimakkaasti myös ostokäyttäytymistä.

– Ruuan kotimaisuus on erittäin tärkeää tai melko tärkeää 87 prosentille vastaajista ja kotimaisuuden toimintaa ohjaava vaikutus on erittäin voimakas, eli se ohjaa ostopäätöksiä 77 prosentilla vastanneista. Kotimaisuus on perinteisesti ollut suomalaisille hyvin tärkeää, mutta varmasti myös koronaviruspandemia on vaikuttanut arvostukseen. Lähes puolet, 47 prosenttia, vastanneista kertoi, että pandemia on lisännyt kiinnostusta kotimaista ruokaa kohtaan, kertoo tutkimuspäällikkö Mariana Liljeström Vaasanilta.

Neljännes uskoo voivansa vaikuttaa ruokavalinnoillaan ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutos huolettaa 63 prosenttia tutkimukseen vastanneista. Ostopäätöksiä ilmastonmuutos ohjaa kaikkiaan noin kolmanneksella (29 %). Noin neljännes (24 %) vastanneista uskoo voivansa vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen itse omilla ruuankulutusvalinnoillaan. Vastanneista 36 prosenttia tekee ilmastoperusteisia valintoja ruokakaupassa jokaisella tai useimmilla käynneillä.

– Kotimaisuus nähdään tulosten valossa myös ilmastoratkaisuna, sillä 66 prosenttia vastanneista uskoo voivansa vaikuttaa ilmastonmuutoksen etenemiseen valitsemalla kotimaista ruokaa. Tämä velvoittaa meitä ruuantuottajia varmistamaan, että kotimainen ruoka todella on ilmastoystävällistä, ja voimme olla tämän luottamuksen arvoisia, toteaa Vaasan Oy:n kaupallinen johtaja Minna Cousins.

Tutkimukseen vastanneista 58 prosenttia kertoo, että olisi valmis maksamaan enemmän peruselintarvikkeista, jos voisi olla varma, että ne on tuotettu ilmastoystävällisesti. Kuitenkin ylivoimaisesti tärkein syy muuttaa omaa ruokailuaan on vastanneiden mukaan oma terveys: 49 prosenttia vastanneista kertoo muuttaneensa ruokailutottumuksiaan kuluneen vuoden aikana syödäkseen terveellisemmin, ilmastosyistä puolestaan 12 prosenttia. Yli puolet vastanneista
(53 %) kaipaa ohjausta ilmastovalintoihin päättäjien suunnalta.

– Yli puolet vastanneista on sitä mieltä, että valtiovallan pitäisi ohjata ruoan kulutusta ilmasto- ja ympäristöystävällisempään suuntaan esimerkiksi verojen tai tukien avulla. Tämä on ymmärrettävää, sillä moni saattaa yksilötasolla kokea voimattomuutta ilmastonmuutoksen torjumisessa. Siksi meiltä elintarviketeollisuuden edustajilta kuin myös kotimaiselta alkutuotannolta ja päättäjiltä kaivataan toimenpiteitä, jotta kuluttajien on helppo tehdä ilmastoviisaita valintoja, Vaasan Oy:n viestintäjohtaja Mari Dunderfelt sanoo.

Ratkaisuja ruuantuotannon ympäristöhaasteisiin

Maanviljelyn ja lannoitteiden aiheuttamat ympäristövaikutukset koettiin 77 prosentin mukaan tärkeimpänä ratkaistavana asiana, kun tarkasteltiin kotimaisen ruuantuotannon aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

– Maatalouden rakennemuutos ja ratkaisut ilmastonmuutoksen vaikutusten minimoimiseksi haastavat tapamme tuottaa ruokaa tulevaisuudessa. Ruuantuotannolla ja kulutuksella on ilmastonmuutoksen kannalta suuri rooli, ja kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia ruuantuotannon ilmastovaikutuksista. Siksi elintarviketeollisuuden yhdessä koko ruokaketjun kanssa tulee löytää läpinäkyviä, yhteismitallisia ja luotettavia tapoja kertoa tuotteiden ilmasto- ja ympäristöystävällisyydestä, ja kantaa yhdessä vastuu siitä, että kotimaisia tuotteita ostamalla voi vaikuttaa, Mari Dunderfelt summaa.

Lisätietoja:

Minna Cousins, kaupallinen johtaja, Vaasan Oy, p. 040 553 4949, minna.cousins@vaasan.com

Mariana Liljeström, tutkimuspäällikkö, Vaasan Oy, p. 050 910 1691, mariana.liljestrom@vaasan.com

Mari Dunderfelt, viestintäjohtaja, Vaasan Oy, 040 556 5721
mari.dunderfelt@vaasan.com

Vaasan Oy selvitti elokuussa IROResearchin toteuttaman tuhat suomalaista -kuluttajapaneelin avulla suomalaisten suhtautumista ruokaan, ruuantuotantoon ja ilmastonmuutokseen. Tutkimuksen kohderyhmä oli 18 vuotta täyttäneet suomalaiset ja tutkimukseen vastasi 1 000 suomalaista. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Kyselytutkimuksen tuloksia esitellään Vaasan Oy:n ja Valion yhteisesti järjestämässä webinaarissa, joka lähetetään Tiedekeskus Heurekan Pellolta avaruuteen – ruoan matka lautasellesi -näyttelyn keskeltä 22.9. Vilja- ja maitotuotteiden tietä pellolta pöytään esittelevän näyttelyn on toteuttanut Tiedekeskus Heureka yhteistyössä Vaasan Oy:n, Valion, Pro Agrian, Kotitalousopettajien liiton, ELO-säätiön, Lantmännen Unibaken, Lantmännen Agron, Ruokakasvatusyhdistys Ruukun ja luonnonvarakeskus Luken kanssa.

Webinaariin voi osallistua osoitteessa pelloltaavaruuteen.fi