Tuottajalle kiitos -stipendit kolmelle ajankohtaiselle aiheelle

6.5.2021

Kolmannet Tuottajalle kiitos -stipendin saajat on valittu ja ne myönnettiin kolmelle ajankohtaiselle hankkeelle. Hakemuksia tälle kierrokselle tuli 32, mikä kertoo jatkuvasta viljelijöiden kiinnostuksesta kehittää kestävästi oman tilansa toimintaa ja suomalaista maanviljelyä. Hakemuksissa heijastuu into viljelyn kehittämiseen ja innovaatioihin. Enenevässä määrin hakemuksia on tullut myös tiedon jakamiseen yhteisöllisesti. Stipendit jakoi asiantuntijaraati, joka koostuu edustajista K-ryhmästä, Vaasanilta, Lantmännen Agrolta, MTK:sta ja ProAgria Keskusten Liitolta.

”Tuottajille kiitos -stipendien tarkoitus on kannustaa viljelijöitä kasvattamaan paitsi omaa osaamistaan, tuottaa innovaatioilla lisäarvoa koko toimialalle. Stipendihakemusten perusteella onkin helppo innostua tuottajien luovuudesta miettiä uusia, entistä kestävämpiä toimintatapoja suomalaisen alkutuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi”, sanoo Vaasan Oy:n kaupallinen johtaja Minna Cousins ja jatkaa: ”Stipendimme on yksi keino kiittää heitä konkreettisella tavalla ja tavoitteenamme on tuoda vuoden 2021 aikana uusia Tuottajalle Kiitos -leipätuotteita kerryttämään pottia.”

Kaikki kolme stipendin saajaa panostavat asiantuntijaraadin mukaan tärkeisiin ja päivänkohtaisiin aiheisiin. Näitä ovat esimerkiksi maatilan monimuotoisuuden kehittäminen ja ajantasaisen tiedon saattaminen viljelijöille kastelun kannattavuudesta ilmastonmuutoksen aiheuttaman veden puutteen vuoksi. Perinteisen suomalaisen humalakasvin jalostaminen peltoviljelykasviksi on myös arvokas projekti.

Hakemukset ovat olleet ammatillisesti korkeatasoisia ja mielenkiintoisia. Lisäksi niistä näkee hyvin viljelijöiden innovatiivisuuden ja innon miettiä parhaita ratkaisuja omalla tilallaan. ”Ajankohtainen ja suosittu aihe oli tällä kerralla peltojen altakastelun kehittäminen, josta tuli useita hakemuksia. Näiden joukosta raati valitsi Jari Ruskin projektin, koska hakemuksessa tulee kastelun käynnistäminen ja perustaminen hyvin esille, mikä auttaa muita viljelijöitä saman tyyppiseen kehittämiseen omalla tilalla,” kertoo Suvi Anttila ProAgria Keskusten Liitosta ja jatkaa: ”Ilahduttavaa on huomata, että tiedon jakaminen laajasti kaikille on lisääntynyt koko aika hakemuksissa. Meille se kertoo yhteisöllisyydestä ja halusta jakaa hyviä käytäntöjä.”

Eliisa ja Mika Malinille stipendi kertoo heidän työnsä huomioimisesta ja sen arvostuksesta. ”Stipendin avulla kehitämme maatilaamme ympäristöystävällisemmäksi. Luomme uusia monimuotoisuuskohteita ja testaamme muokkausmenetelmiä kasvipeitteisyyden lisäämiseksi luomutiloilla. Rakennamme pellonpiennarpäiviä varten peltokierrosreitin, jolloin voimme laajemmin kertoa kokeiluistamme ja oppimistamme asioista. Meillä on mahdollisuus tuoda esiin uudistavan maanviljelyn oppien toteuttamista käytännössä ja samalla viedä tietoa eteenpäin esimerkiksi vuokraviljelyn kestävyyden parantamiseksi.”

Viljelijästipendien saajat kevät 2021

  • Timo Walli ja Laura Leppämäki, Söörmarkku, Suomalaisen humalan lisääminen ja kasvattamiseen tilan omasta kannasta, 10 000 euroa
  • Jari Ruski Kiukainen ja Petri Linna Tampereen Yliopiston Porin yksikkö, Veden pidättäminen ja lisääminen kasveille kasvukauden aikana sekä peltojen altakastelun hyötyjen arviointi käytännössä, 10 000 euroa
  • Eliisa ja Mika Malin, Vihti, Luonnon monimuotoisuuskohteiden luomiseen, muokkausmenetelmien testaamiseen ja pellonpiennarpäiviä varten perustettavan peltokierrosreitin rakentamiseen, 10 000 euroa

Seuraava Tuottajalle kiitos -stipendien hakukierros on syksyllä 2021.

Vaasanin ja K-ryhmän Tuottajalle kiitos -stipendien tausta

K-ryhmän valikoimaan ovat jo vuodesta 2015 lähtien kuuluneet Tuottajalle kiitos -tuotteet, joiden myyntihinnasta osa tuloutetaan suoraan alkutuottajille. Yhteistyön tavoitteena on antaa tuottajalle aito kiitos laadukkaan viljan tuottamisesta sekä vastuullisuudesta koko ketjussa. Malli on myös K-kauppojen asiakkaille konkreettinen ja helppo väylä tukea omilla ostovalinnoilla suomalaista ruoantuotantoa.

’’Erityisesti viimeisen vuoden aikana suomalaisten halu tukea suomalaista työtä ja tuotantoa on kasvanut. Tämä näkyy myös Tuottajalle kiitos -tuotteiden suosiona. On hienoa, että voimme omalta osaltamme tukea suomalaisen tuotannon kehitystä’’, K-ryhmän tavarakaupan ja vastuullisuuden johtaja Harri Hovi toteaa.

Jokaisesta Vaasanin Tuottajalle kiitos -leivästä ohjataan 20 senttiä alkutuotannon tukemiseen. Leipien myynnillä arvioidaan kertyvän 80 000 euroa vuodessa viljelijöille jaettavaksi. Stipendit ovat suuruudeltaan 5 000–10 000 euroa per hakija.