Ruokahävikin välttäminen on kuluttajille tärkeää, mutta pakkauksen roolia hävikin torjunnassa ei tunneta

4.12.2018

Tuoreen tutkimuksen mukaan ruokahävikin välttäminen on tärkeää valtaosalle suomalaisista (64 %)*. Harva meistä kuitenkaan tunnistaa parhaita keinoja ruokahävikin torjuntaan. Alle viidennes (18 %) tunnistaa muovisen leipäpakkauksen merkityksen leipähävikin pienentämisessä. Pakkauksen tärkein tehtävä on suojata elintarvikkeita tehokkaasti, ja siksi se on tärkeässä roolissa ruokahävikin vastaisessa taistelussa.

Vaasan Oy teetti syyskuussa 1000 suomalaista kattavan haastattelututkimuksen leipäpakkaukseen liittyvistä uskomuksista ja mielipiteistä. Vain neljäsosa suomalaisista (23 %) uskoo muovisen leipäpussin pitävän leivän tuoreena, ja vain alle viidennes vastaajista (18 %) uskoo muovisen leipäpussin oleva tärkeässä roolissa ruokahävikin hallinnassa.

”Tutkimustuloksista paistaa läpi, että kuluttajien ajatukset leipäpakkauksesta eivät ole jäsentyneet. Yleisessä keskustelussa muovia pidetään lähes aina pahiksena, mutta muovi suojaa siihen pakattuja elintarvikkeita tehokkaasti ja siksi sen vastuullinen käyttö on perusteltua. Elintarviketeollisuudessa pakkauksen tehtävä on estää merkittävästi suurempi ilmastohaitta, ruokahävikki”, selventää Vaasan Oy:n brändi- ja viestintäjohtaja Mari Dunderfelt.

 

Ruokahävikin torjunta pienentää ilmastokuormaa

”Yksikään leipäpala ei kuulu roskiin, ja meillä on suurena leipomona suuri vastuu leipähävikin torjunnassa. Pakkausmateriaali on siksi valittava ennen kaikkea sen mukaan, miten hyvin se suojaa tuotetta, parantaa sen säilyvyyttä ja sitä kautta vähentää hävikkiä”, Dunderfelt jatkaa.

Muovia käytettävä vastuullisesti

Kuluttajat eivät tunnista elintarvikepakkauksen merkitystä ruokahävikin torjunnassa, ja sitä kautta ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Tutkimuksen vastaajista 43 prosenttia oli sitä mieltä, että muovinen leipäpussi on ympäristölle haitallinen. Vastaavasti vain 35 prosenttia uskoi muovisen leipäpussin suojaavan tuotetta hyvin. Hyvistä ominaisuuksistaan huolimatta muovin käyttö vaatii vastuullisuutta niin pakkaajalta kuin pakkauksen ostajaltakin.

”Etsimme Vaasanilla jatkuvasti vaihtoehtoisia pakkausmateriaaleja ja testaamme biopohjaisia muovimateriaaleja tuotannossamme. Toistaiseksi emme kuitenkaan ole löytäneet fossiiliselle muoville yhtä hyvin tuotetta suojaavaa, turvallista biopohjaista vaihtoehtoa. Olemme myös pitäneet huolta siitä, että kaikki muoviset leipäpussimme ovat kierrätettäviä. Tarkastelemme toimintamme ympäristövaikutuksia jatkuvasti ja jatkamme testejä, jotta voimme kehittyä entistä ilmastoystävällisempään suuntaan”, Mari Dunderfelt summaa.

 

* IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -haastattelututkimus 4.–11.9.2018, n=1000
** Luonnonvarakeskus Luke, https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruokahavikki/
*** Silvenius et al. 2011, 2013 Pack. Tech. Science