Leipätuotteiden suolapitoisuudella on kansanterveydellistä vaikutusta

3.6.2015

Leipomoyhtiö VAASAN teetti terveys- ja elintarvikealaan erikoistuneella tutkimuspalveluyritys Medfilesilla selvityksen leipätuotteiden suolapitoisuuden vaikutuksesta valtimotautitapahtumiin Suomessa. Selvityksessä tutkittiin leipätuotteiden suolapitoisuuden yhteyttä suomalaisten päivittäiseen suolansaantiin, verenpaineeseen, valtimotautitapahtuman (sepelvaltimotauti tai aivohalvaus) riskiin ja valtimotautitapahtumiin 25–74-vuotiaassa väestönosassa.

Leipätuotteiden keskimääräisen suolapitoisuuden pienentäminen vuonna 2016 voimaan tulevan voimakassuolaisuuden raja-arvoon (1,1 %) vähentäisi valtimotautitapauksia arviolta 460 tapauksen verran seuraavan kymmenen vuoden aikana verrattuna perustilanteeseen, jossa leipätuotteiden suolapitoisuus on 1,2 %, mikä vastaa nykyistä keskimääräistä ruisleivän ja vaalean leivän suolapitoisuutta.

Leipätuotteiden suolapitoisuuden vähentäminen tulevaan vähemmän suolaa -raja-arvoon (0,83 %) vähentäisi valtimotautitapauksia arviolta 1 700. Leipätuotteiden suolapitoisuuden vähentäminen Sydänmerkki-raja-arvoon (0,7 %) vähentäisi arviolta 2 300 valtimotautitapausta.

Valtimotautitapausten vähenemisestä yli puolet (57 %) johtuisi sepelvaltimotautitapausten vähenemisestä ja vajaa puolet (43 %) aivohalvatapausten vähenemisestä. Valtimotautitapauksista arviolta kolmannes (31 %) on kuolemantapauksia. Näin leipätuotteiden suolapitoisuuden laskeminen 1,1 prosenttiin vähentäisi valtimotautitapauksista johtuvia kuolemantapauksia arviolta 140 tapausta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Laskeminen 0,9 prosenttiin vähentäisi arviolta 430 kuolemantapausta ja 0,7 prosenttiin arviolta 710 tapausta.

”Selvityksen perusteella voidaan sanoa, että leipätuotteiden suolapitoisuuden vähentämisellä on merkittävä kansanterveydellinen vaikutus. Selvitys osoittaa, että pelkästään leivän suolapitoisuuden laskulla on merkittävä vaikutus suomalaisten valtimotautitapahtumien vähenemiseen, kun muut riskitekijät pysyvät ennallaan”, terveystaloustieteen asiantuntija Timo Purmonen Medfilesista sanoo.

Suola nostaa verenpainetta

Kohonnut verenpaine on sekä sepelvaltimotaudin että aivohalvauksen yksi tärkeimmistä yhteisistä riskitekijöistä. Suomessa hoidetaan vuosittain noin 17 000 akuuttia sepelvaltimotautikohtausta, ja aivohalvaukseen sairastuu noin 14 000 henkilöä vuodessa. Sepelvaltimotauti aiheuttaa useamman kuin joka viidennen kuoleman.

Verenpaineen kohoamiseen vaikuttavat paitsi perinnöllinen alttius myös elintavat, joista runsas suolan saanti on yksi keskeisimmistä. Suomalaisten päivittäinen natriumin saanti ylittää yli kymmenkertaisesti fysiologisen tarpeen.

Noin kahdella miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine. Elintapamuutokset ovat ensisijaisia kohonneen verenpaineen ehkäisyssä ja hoidossa. Ravinnon laatuun ja suolan saantiin tulisi kiinnittää huomiota. Suolan saannin rajoittaminen edellyttää suolan käytöstä luopumista ruoanvalmistuksessa ja runsassuolaisten teollisten elintarvikkeiden korvaamista vähemmän suolaa sisältävillä tuotteilla.

”Suomalainen elintarviketeollisuus on jo pitkään panostanut suolapitoisuuksien alentamiseen aina 70-luvulta lähtien. Selvityksen perusteella voidaan arvioida, että yksinomaan leipien suolapitoisuuden vähentämisellä 80-luvun pitoisuuksista on ehkäisty jo useita tuhansia valtimotautitapauksia”, dosentti Essi Sarkkinen Medfilesista toteaa.

Suomalaiset saavat kolmanneksen päivittäisestä suolasta viljavalmisteista, ja yksinomaan leipätuotteiden osuus on noin 12–18 prosenttia päivittäisestä saannista.

VAASAN sitoutuu vähentämään leipiensä suolapitoisuutta

VAASANilla on määrätietoinen tavoite pyrkiä kohti terveellisempää tuotevalikoimaa. Yhtiö sitoutuu seuraavan kolmen vuoden aikana vähentämään suolan käyttöä Suomessa myytävissä leivissään keskimäärin 10 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna.

”Leipä on suomalaisessa ruokavaliossa iso yksittäinen suolan lähde. Selvityksen tulokset osoittavat, että pienelläkin suolapitoisuuden alentamisella on kansanterveydellinen vaikutus. Haluamme tehdä oman osamme terveellisten valintojen tukemisessa”, VAASANin ravitsemusasiantuntija, tutkimuspäällikkö Marika Lyly kertoo.

Keskimäärin suolaa vähennetään kaikissa myytävissä leivissä 10 prosenttia. Vähennykset voivat olla erisuuruisia eri tuoteryhmissä: joissakin tuoteryhmissä suolapitoisuus voi jäädä ennalleen, kun taas toisen tuotteen kohdalla vähennys voi vastaavasti olla suurempi.

”Suolaa käytetään leivässä paitsi maun myös rakenteen vuoksi. Kuluttajien makumieltymykset ohjaavat pitkälti kaupassa myytävän leivän suolapitoisuutta. Suolaa voidaan vähentää maltillisesti nykyisestä ilman, että tuotteen maku juuri muuttuu. Kyseessä on reseptiikan kannalta pieni muutos”, Lyly sanoo.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta antoi helmikuussa 2015 suosituksen, jonka mukaan elintarviketeollisuuden tulisi siirtyä käyttämään jodioitua suolaa. VAASANin tavoitteena on myös siirtyä käyttämään jodioitua suolaa toukokuuhun 2016 loppuun mennessä. Näkkileipätuotanto ja leivonnaispakastetuotanto jatkavat toistaiseksi tavanomaisen suolan käyttöä, sillä lukuisten vientimaiden eri lainsäädännöt tuovat oman haasteensa jodioituun suolaan siirtymiseen.

Lisätietoja:

VAASAN Oy

Marika Lyly ETT, tutkimuspäällikkö, ravitsemusasiantuntija +358 50 350 4859 marika.lyly@vaasan.com

Medfiles Ltd

Timo Purmonen Johtaja, Terveystaloustieteelliset palvelut +358 50 310 0291 timo.purmonen@medfiles.eu

Essi Sarkkinen FT, Seniori rekisteröintiasiantuntija, elintarvikkeet ja ravitsemus +358 20 7446 848 essi.sarkkinen@medfiles.eu