Lantmännenin tulos parani merkittävästi

10.2.2016

Lantmännenin vuoden 2015 vertailukelpoinen voitto rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen oli 1 246 miljoonaa Ruotsin kruunua, kun vuonna 2014 yhtiö pääsi 740 miljoonaan kruunuun. Kaikki toimialat paransivat tulostaan edellisvuodesta. Suomessa yritys vahvisti asemaansa ostamalla Vaasan Oy:n.

“Kun vertailtavuuteen vaikuttavat erät on otettu huomioon, vuoden 2015 tulos on Lantmännenin kaikkien aikojen paras. Vaikka kertaluontoiset erät luettaisiin mukaan, tulos on erittäin hyvä”, sanoo Lantmännenin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Per Olof Nyman.

“Vuoden aikana olemme päässeet pitkän aikavälin tavoitteisiimme eli 8 prosentin tuottoon omalle pääomalle ja 40 prosentin omavaraisuusasteeseen. Olemme vahvistaneet asemaamme viljan arvoketjussa Itämeren alueella ostamalla Vaasanin ja luoneet hyvän alustan viennille muille tärkeille markkinoille.”

Elintarviketoimialalla tulos nousi 733 miljoonaan kruunuun (521 edellisenä vuonna).* Parannuksen taustalla ovat tuotannon tehostuminen, uudet innovatiiviset asiakastarjoukset ja leipomotuotekonserni Vaasanin osto, joka oli Lantmännenin suurin yritysosto koskaan. Vaasanin yhdistäminen Lantmännen Cerealiaan ja Lantmännen Unibakeen etenee suunnitellusti.

”Vuonna 2016 jatkamme liiketoimintojemme laajentamista kotimarkkinoillamme sekä strategisilla vientimarkkinoilla. Innovaatiot – sekä uusissa tuotteissa että yhä fiksummissa tavoissa työskennellä – ovat avainasemassa”, sanoo Nyman.

* Luku on oikaistu vertailukelpoiseksi ja viittaa koko vuoteen 2015.

Koko tilinpäätöstiedote on luettavissa ruotsiksi osoitteessa http://lantmannen.se/bokslutskommunike

Lisätietoja:

Thomas Isaksson, toimitusjohtaja, Vaasan Oy
Puh. 040 700 6709
Sähköposti thomas.isaksson@vaasan.com