Lantmännenin Ilmasto & Luonto -viljelyohjelma muuttaa suomalaista rukiin viljelyä entistä kestävämmäksi

8.9.2021

Ilmasto & Luonto on Lantmännenin tulevaisuuden viljelyn ohjelma, jossa toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä pellolla ilmastovaikutusten pienentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Ohjelma käynnistyy yhteistyössä sopimusviljelijöiden kanssa ja muuttaa rukiin viljelyä jo tulevan satokauden myötä. Ohjelman toimenpiteiden arvioidaan pienentävän keskimääräisen suomalaisen rukiin viljelyn kasvihuonekaasupäästöjä noin 15 prosenttia*.

Lantmännen-yhtiöt Vaasan, Lantmännen Agro, Lantmännen Unibake Finland ja Lantmännen Cerealia Finland yhdistävät voimansa voimansa kestävämmän rukiin viljelyn puolesta. Tänään julkistettu Ilmasto & Luonto on Lantmännenin ohjelma tulevaisuuden viljelyyn. Se toteutetaan yhdessä rukiin sopimusviljelijöiden kanssa.

Ohjelma käynnistyy heti syyskylvöstä. Mukaan on ilmoittautunut jo noin 60 rukiin sopimusviljelijää.

– Suomalaiset rakastavat ruisleipää ja me haluamme varmistaa rukiin ja myöhemmin myös muiden viljojen elinvoimaisuuden luomalla kannattavan ja entistäkin kestävämmän tavan viljellä. Viljelijät kylvävät tänä syksynä noin 1 300 hehtaaria ruista ohjelman mukaisesti, mikä sadoista riippuen on noin 15 prosenttia Lantmännen-leipomoiden vuosittaisista ruishankinnoista, toimitusjohtaja Antti Snellman Lantmännen Agrosta kertoo.

Konkreettisia tekoja kestävämpään viljelyyn
  
Viljelyohjelma keskittyy viljelyn kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseen, hiilen sitomiseen maaperään ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen. Ohjelman toimenpiteiden arvioidaan pienentävän keskimääräisen suomalaisen rukiin viljelyn kasvihuonekaasu-päästöjä noin 15 prosenttia*. Merkittävimmät päästöjen vähennykset syntyvät ohjelman edellyttämästä 100-prosenttisten biopolttoaineiden käytöstä työkoneissa sekä ilmastoystävällisempien lannoitteiden käytöstä pelloilla.

Lisäksi ohjelman toimenpiteillä sidotaan hiiltä maaperään nurmialueita ja aluskasvillisuutta lisäämällä. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi pelloille jätetään kukkivia vyöhykkeitä hyönteisille ja pölyttäjille sekä pesimäalueita linnuille.

Lantmännen-leipomot käyttävät noin kolmasosan Suomessa vuosittain tuotetusta rukiista, joten ohjelman vaikutus suomalaisen rukiin tuotannon ilmastopäästöihin on merkittävä.

− Suosituimman tuotteemme, Vaasan Ruispalat -ruisleivän hiilijalanjäljestä noin 67 prosenttia** syntyy viljelyn aikana, joten Ilmasto & Luonto -ohjelman toimenpiteet tulevat pienentämään suomalaisen ruisleivän hiilijalanjälkeä. Tähtäämme siihen, että vuonna 2025 kaikki Lantmännen-leipomoiden kotimaan tuotteisiin käyttämä ruis viljellään ohjelman mukaisesti, kertoo toimitusjohtaja Thomas Isaksson Vaasan Oy:ltä.

Ohjelman mukaan viljeltyä ruista käytetään muun muassa Vaasan Ruispalat -ruisleivän ja Vaasan Koulunäkki -leivän leivontaan.

Tavoitteena arvoketjun muutos kohti kestävämpää ruoantuotantoa

Lantmännen-leipomot sitoutuvat ostamaan Ilmasto & Luonto -viljelyohjeiden mukaisesti tuotetun rukiin ennalta sovitulla hinnalla, joka sisältää kulukorvaus- ja kannustinlisän viljelijälle. Lantmännenillä toivotaan, että koko ruokaketju lähtee mukaan edistämään kannattavaa ja entistä kestävämpää ruoantuotantoa. Lisäksi Ilmasto & Luonto -ohjelman oppeja halutaan jakaa myös muille.

− Toimimme viljan arvoketjussa pellosta pöytään ja meillä on vastuu kehittää suomalaista rukiin viljelyä. Kestävämmän viljelyn edistäminen on koko arvoketjun asia. Uskon, että me voimme luoda edellytykset kannattavalle ja kestävälle tuotannolle yhdessä, Snellman jatkaa.

Lue lisää Ilmasto & Luonto -ohjelmasta

* Ohjelman toimenpiteillä arvioidaan olevan mahdollista saavuttaa noin 15 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt keskimääräiseen suomalaiseen rukiin viljelyyn verrattuna. Keskimääräisen ruisviljelyn lähtötilanne on määritetty keskiarvona suomalaisen rukiin viljelyn toteutuneista tiedoista vuosina 2015-2020 (lähde: ProAgria). Luonnonvarakeskus (Luke) on arvioinut Lantmännenin laskelmissa käytetyn datan, LCA elinkaarilaskennan metodologian ja oletukset, ja todennut päästövähennyksen suuruusluokaltaan oikeaksi.

** Vaasan Ruispalat -ruisleivän hiilijalanjälkilaskelma, VTT / Biocode, 1/2020.