Lantmännenille vahva tulosparannus tammi‒elokuussa

1.10.2015

Lantmännenin vertailukelpoinen tulos rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuoden 2015 tammi‒elokuussa oli 908 miljoonaa Ruotsin kruunua. Edellisvuoden vastaava tulos oli 437 miljoonaa kruunua. Kaikki toimialat paransivat tulostaan edellisvuoteen verrattuna, erityisesti maatalous- ja energiatoimialat.

“Lantmännenin tulos tammi‒elokuussa on parantunut merkittävästi – se on kaksinkertaistunut edellisvuoteen verrattuna. 2015 on tähän mennessä ollut erittäin hyvä vuosi Lantmännenille, ja olemme tehneet suuria ja strategisesti merkittäviä muutoksia vahvistaaksemme asemaamme tulevaisuudessa. Jatkamme innolla toimintamme kehittämistä”, kertoo Per Olof Nyman, Lantmännenin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja.

Kaikki alla olevat luvut on oikaistu vertailukelpoisiksi ja viittaavat aikaväliin tammi‒elokuu 2015. Edellisen vuoden luvut ovat suluissa.

Maataloustoimialan tulos parani edelleen ja nousi 126 miljoonaan kruunuun (‒11) erityisesti Ruotsin maataloustoiminnan tehostamistoimien ja kululeikkausten ansiosta. Olemme panostaneet erityisesti liiketoiminnan paikallisuuteen, pyrkineet olemaan entistä lähempänä asiakkaitamme ja parantamaan palvelutasoamme.

Kilpailu Pohjois-Euroopan maatalousmarkkinoilla jatkuu kovana, esimerkkinä tästä toimii rehusegmenttimme. Ruotsin maitoteollisuuden kannattavuus on myös voimakkaan paineen alaisena, millä on negatiivinen vaikutus maanviljelijöiden investointimahdollisuuksiin. Touko‒elokuun aikana lanseerattiin uusi rehutuotesarja, joka on luonut parempia mahdollisuuksia tehokkaalle ja kannattavalle maidontuotannolle.

Ennusteet viittaavat parhaaseen viljasatoon 25 vuoteen. Lantmännenin korjuutyö on yleensä toiminut hyvin, vaikka suuri volyymi onkin tuottanut ajoittain logistisia haasteita erityisesti Mälaren-järven pohjoispuolella.

Konetoimialan tulos nousi 122 miljoonaan kruunuun (88) erityisesti kululeikkaus- ja tehostamistoimista johtuen. Pohjoismaiden traktorimarkkinat pienenevät, mutta Lantmännen piti markkinaosuutensa laskevilla Ruotsin markkinoilla. Maidontuottajien haastava tilanne johti edelleen laskevaan kysyntään.

Energiatoimialan tulos parani 139 miljoonaan kruunuun (23) erityisesti Lantmännen Agroetanolissa toteutettujen suurien parannusten ansiosta. Yhä suurempi prosenttiosuus etanolin myynnistä tapahtuu Saksan markkinoilla. Lantmännenin kestävän etanolin kysynnän kasvua Saksassa ovat tukeneet uudet rahoitusinstrumentit, jotka palkitsevat polttoaineen ympäristöeduista. Paljon työtä on tehty myös kulujen vähentämiseksi, vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttämiseksi, sivutuotteiden hyväksikäyttämiseksi ja tuoteportfolion monipuolistamiseksi.

Elintarviketoimialalla toteutettiin touko‒elokuun aikana kaksi merkittävää ja Lantmännenin pitkän aikavälin ”Strategi 2020” -strategian mukaista yrityskauppaa: leipomotuotekonserni Vaasanin osto ja Lantmännen Doggyn myynti. Toimialan tulos nousi 514 miljoonaan kruunuun (364). Tämä merkittävä parannus johtui lähinnä Lantmännen Unibaken kansainvälisten toimintojen suotuisasta kehityksestä sekä Vaasanin positiivisesta vaikutuksesta tulokseen kesäkuusta 2015 lähtien.

Lantmännen Cerealia jatkaa intensiivistä tuotekehitystä luodakseen arvoa viljan arvoketjussa. Touko‒elokuun aikana investointeja on tehty muun muassa ruotsalaiseen Strängnäs Valskvarniin ja pannukakkutuotantoon Ruotsin Laholmissa. Kauden aikana lanseerattiin myös useita uusia tuotteita. Kilpailu on kiristynyt lähes kaikilla Lantmännenin toimialoilla Ruotsissa, ja suuret vähittäiskauppaketjut ovat hyvin vaativia tarjouskilpailuissaan.

Lantmännen kiinteistötoimialueen tulos (pois lukien kiinteistöjen myynnit) nousi 120 miljoonaan kruunuun (108) lähinnä ulkopuolisen leasing-toiminnan kasvun ansiosta.

“Jatkamme työtä valituilla strategia-alueilla ja keskitymme arvonluontiin ruotsalaisessa maataloudessa ja viljan koko arvoketjussa pellolta pöytään. Osa tätä työtä on kehittää uusi ja kohdennettu strategia rukiille ja ruistuotteille Lantmännenilla. Toinen merkittävä tulevaisuuden kehitysalue on innovaatiotyön vahvistaminen, jotta voimme siirtyä entistä nopeammin tutkimuksista liiketoimintaan”, sanoo Per Olof Nyman.

Koko osavuosikatsaus on luettavissa ruotsiksi osoitteessa www.lantmannen.se/delarsrapport ja englanniksi osoitteessa http://lantmannen.se/en/Start/Press-och-media/Publications/Financial-Reports/Interim-Reports/.

Lisätietoja:

 

Per Olof Nyman, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja, Lantmännen
puhelin: +46 706 57 42 47
sähköposti: per.olof.nyman@lantmannen.com

Ulf Zenk, talousjohtaja, Lantmännen
puhelin: +46 725 61 15 63
sähköposti: Ulf.zenk@lantmannen.com

Lantmännenin mediayhteydet, puhelin: +46 730 46 58 00