Lantmännen Unibaken vastuullisen palmuöljyn politiikka

8.10.2015

Lantmännen Unibake on uudistanut ja julkaissut 18.9.2015 vastuullisen palmuöljyn politiikan.  Uudistettu politiikka sitoo myös Vaasanin kaikki tuotantoyksiköt yhteiseen tavoitteeseen, jonka mukaan kaiken tuotteissamme ja raaka-aineissamme käytetyn palmuöljyn tulee olla vastuullisesti tuotettua ja hankittua. Lantmännen Cerealian palmuöljypolitiikka on samankaltainen: tavoitteena täysin palmuöljyttömät tuotteet ja raaka-aineet, mutta silloin kun se ei ole mahdollista, käytetään vastuullisesti tuotettua sertifioitua palmuöljyä, joka on koko toimitusketjussaan tarkasti eroteltu (segregated) tavanomaisesti tuotetusta palmuöljystä.   

Vaasanin kannalta uusi palmuöljypolitiikka tarkoittaa sitä, että tammikuusta 2017 lähtien kaikki tuotantoyksikkömme täyttävät RSPO:n (Roundtable on sustainable Palm Oil -järjestö) sertifiointivaatimukset  erotellun ja vastuullisesti tuotetun  palmuöljyn käytölle. Kuluvan vuoden lopun ja ensi vuoden (2016) aikana kaikissa Vaasanin tuotantoyksiköissä vaihdetaan tavanomaista palmuöljyä sisältävät tuotteet ja raaka-aineet joko täysin palmuöljyttömiksi tai eroteltua vastuullista palmuöljyä sisältäviksi. Sama vaatimus koskee myös kaikkia Vaasanin välitystuotteita ja niiden valmistajia; tuotteiden on täytettävä RSPO:n sertifiointivaatimukset tammikuusta 2017 alkaen. Tavoitteeseen pääsemiseksi Vaasanilla on käynnistetty erillinen palmuöljyprojekti.

Palmuöljysertifiointia varten tarvittavat muutokset ja ulkoiset RSPO:n auditoinnit toteutetaan tuotantoyksiköissä vuoden 2016 loppuun mennessä. Lähetämme parhaillaan kaikille Vaasanin välitystuote- ja raaka-ainetoimittajille tietoa palmuöljypolitiikan mukaisista tavoitteistamme ja edellytämme, että koko toimitusketjumme täyttää samat vastuullisen sertifioidun palmuöljyn vaatimukset.

Lisätietoa vastuullisesta palmuöljystä: http://www.rspo.org