Sekajäte on kirosana

1.9.2017

Jätteen määrän vähentäminen on tärkeää. Yhtä tärkeää on kuitenkin tehostaa sen jätteen käsittelyä, jonka syntymistä ei voi estää.

”Jäte” on harhaanjohtava sana, sillä itseasiassa melko pieni osa niin kutsutusta jätteestä on oikeasti käyttökelvotonta ja kaatopaikalle joutavaa jätettä. Suurin osa kotona tai työpaikoilla sekajäteastiaan menevästä tavarasta ei kuuluu sinne.

Vaasan laittoi tänä keväänä uuden vaihteen päälle jäteasioissa. Huhtikuussa aloitimme ympäristöhuollon palveluyritys Remeo Oy:n kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on tehostaa jätteenkäsittelyä. Kaiken jätteen syntymistä ei voi estää, siksi lajittelu ja syntyvän jätteen hyötykäytön maksimoiminen ovatkin avainasemassa.

Jätteelle uusi elämä

Tavoitteenamme on hyvän lajittelun kautta saada aikaan mahdollisimman paljon uusiomateriaalia ja mahdollisimman vähän sekajätettä. Vaasan hoitaa lajittelun, jonka jälkeen lajiteltu jäte voidaan hyötykäyttää uusiomateriaalina jossain muussa yrityksessä. Toisen jäte onkin toisen materiaalia, josta voidaan jalostaa jopa uusia tuotteita. Biojätteistä voidaan esimerkiksi tehdä bioetanolia, pahvista hylsykartonkeja ja lehdistä uusiopaperia. Tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan!

Jotta jätteestä saadaan materiaalia, se on lajiteltava tarkasti. Esimerkiksi pahvit, muovit, lasit ja monet muut jätteet pitää erottaa sekajätteestä. Jotta lajittelu ei jäisi vain yleväksi tavoitteeksi, on siitä tehtävä helppo ja luonnollinen osa työpaikan arkea. Lajitteluastioiden on oltava siellä, missä jätettä syntyy, ja työntekijät koulutettava lajitteluosaajiksi.

Vaasanilla me kartoitimme kaikki toimipisteet, jotta jäteasiat olisivat mahdollisimman kätevässä paikassa. Kaikilla toimipisteillä järjestettiin lajittelukoulutuksia, joissa innokkaat osallistujat olivat kiinnostuneita lajittelusta niin työpaikalla kuin kotonakin. Aiomme jatkossakin pitää jäteasioita esillä, ja lajittelukoulutuksia järjestetään jatkossa vuosittain.

Vastuullista lajittelua

Vastuullisuus on Vaasanille ensiarvoisen tärkeää kaikessa toiminnassamme. Vastuullisuus on monen tekijän summa, mutta yksi tapa toimia vastuullisemmin on lajitella materiaalit tarkkaan, jotta ne saadaan uusiokäyttöön ja kaatopaikalle menevän sekajätteen määrä on mahdollisimman pieni.

Roskien lajittelu kotona on tärkeää, mutta yritystasolla sen vaikutus on jo toista luokkaa. Olemme sitoutuneita kehittämään toimintaamme aina entistä vastuullisempaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan, ja tehokas materiaalin uusiokäyttö on yksi osa tätä tavoitetta.

Vastuullisuus voi olla myös kustannustehokasta. Moni ei esimerkiksi tiedä sekajätteen olevan kaikkein kallein jätelaji johtuen sen erilaisesta käsittelyprosessista. Pahvien, muovien, lasien ja muun uusiomateriaalin käsittely on halvempaa, eikä siinä synny kaatopaikalle menevää turhaa jätettä.

Vaikkei lajittelu kuulosta uusimmalta ja hienoimmalta keksinnöltä, se on ensiarvoisen tärkeää ympäristön kuormituksen vähentämisessä. On hienoa olla mukana kehittämässä toimintatapoja, joilla konkreettisesti säästetään luontoa kierrättämällä materiaaleja uusiokäyttöön.

Anna-Maria Andrews
Lead Buyer