Vaasan-uralle

 

Kiinnostaako työ leivonnan edelläkävijän palveluksessa?

Vaasanilla työskentelee kaikkiaan reilut 1 400 eri alan ammattilaista Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Heistä noin 600 työskentelee Suomessa.

Vaasan leipoo lähellä kuluttajia ja tuoretta leipää leivotaankin usealla eri paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Olemme merkittävä työllistäjä niillä paikkakunnilla, joilla toimimme.

Tarvitsemme monenlaisia osaajia. Tuotannossa työskennellään esimerkiksi taikinanteon, paistamisen, ennalta- ja lähetyspakkauksen, lähettämön ja myymälöiden tehtävissä sekä esimiestehtävissä.

Suomalaisten suosikkileipiä kehittävät yhteistyössä markkinointi, tutkimus ja tuotekehitys. Hyvästä laadusta huolehtivat laadunvalvojat. Asiantuntijatehtävissä työskentelee muun muassa tekniikan, hankinnan, myynnin, taloushallinnon, viennin, tietohallinnon, viestinnän ja henkilöstöhallinnon osaajia.

Hae meille töihin

Sosiaalinen vastuu Vaasanilla

Yhdessä tekemällä

Vaasan edelläkävijyys rakentuu henkilöstön osaamisesta ja uudistumiskyvystä.

Toimintatapamme on henkilöstöjohtamisemme kulmakiviä. Hyvä johtaminen, mielekkäät ja motivoivat työtehtävät sekä mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua työyhteisömme kehittämiseen ovat avain työhyvinvointiin.

Tavoitteenamme on olla erinomainen työpaikka. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme tunnistaneet kolme keskeistä osa-aluetta, joita kehittämällä saavutamme tavoitteemme:

  • henkilökohtainen kehittyminen
  • esimiestyön parantaminen
  • arvojemme mukaan toimiminen.

Yhteiset arvomme ja johtamiskulttuurimme pitää tuoda osaksi arkista työtä. Arvomme ovat: avoimuus, kokonaisvaltainen näkemys ja dynaamisuus.

Työsuhteet

Vaasan leipoo lähellä kuluttajia ympäri Suomen ja tuoretta leipää leivotaan usealla eri paikkakunnalla. Olemme merkittävä työllistäjä paikkakunnilla, joilla toimimme.

Vakituisen henkilöstön lisäksi yhtiössä työskentelee ympäri vuoden jonkin verran osa-aikaisia opiskelijoita. Vaasan Oy työllisti vuonna 2014 suhteessa enemmän naisia kuin miehiä. Henkilöstön ikäjakauma on hyvin tasainen.

Vaasan Oy:ssä sovelletaan seuraavia työehtosopimuksia ja / tai perussopimusta:

  • Leipomoiden työntekijöitä koskeva työehtosopimus (Elintarviketeollisuusliitto ETL ry – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry)
  • Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (Elintarviketeollisuusliitto ETL ry – Ammattilitto Pro)
  • Elintarviketeollisuuden ylempien toimihenkilöiden perussopimus
    (Elintarviketeollisuusliitto ETL ry – Ylempien Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN)

Palkkaus ja palkitseminen sekä työaika

Palkkaus ja palkitseminen perustuvat Vaasan Oy:ssä eri henkilöstöryhmissä noudatettaviin palkkausjärjestelmiin, joiden runko ja perusta muodostuvat työehtosopimuksista sekä tehtävävaativuuden, ammattitaidon ja osaamisen arvioinnista. Lisäksi Vaasan Oy:ssä sovelletaan tehtävä- tai toimipaikkakohtaisesti tulospalkkausjärjestelmiä, joiden sisältö määritellään vuodeksi kerrallaan, ja niiden puitteissa sovitaan henkilö- ja ryhmäkohtaisista tavoitteista.