Energia- ja resurssitehokkuus

Päästöt alas pellosta pöytään

Vaasanilla kiinnitetään huomiota energiankäyttöön ja päästöjen pienentämiseen koko ketjussa aina raaka-aineiden jakelusta asiakastoimituksiin. Tavoitteena on pienentää päästöjä mahdollisimman monessa ketjun kohdassa. Päästöjä pienennetään esimerkiksi optimoimalla energiankäyttöä, käyttämällä 100-prosenttisesti vihreää sähköä, tekemällä laiteinvestointeja leipomoihin sekä kiinnittämällä huomiota hävikin estämiseen.

Leipomot
Ennen kuin raaka-aineet päätyvät leipomoille, kiinnitetään huomiota niiden kuljetuksiin. Raaka-aineiden kuljetukset ja tilausmäärät optimoidaan niin, että turhia toimituksia ei tarvitse tehdä.

Energiatehokkuuteen pyritään leipomoissa monella eri tavalla:

  • Kaikki käytössä oleva sähkö on 100-prosenttisesti uusiutuvista energialähteistä.
  • Vaasanilaisia koulutetaan prosessin jatkuvaan parantamiseen ja tehokkuuteen.
  • Leivonnassa syntyvä lämpö pyritään ottamaan talteen.
  • Kun uunien käyttöikä tulee täyteen, vaihdetaan uuni kerrallaan laitteet maakaasusta sähköllä toimiviksi.
  • Ylileivontaa vältetään parantamalla tilausprosesseja ja ennakointia, jolloin vältytään hävikiltä ja turhaan käytetyltä energialta. Lue lisää Vaasanin toimista hävikin estämiseksi.

Kuljetukset
Työtä päästöjen pienentämiseksi tehdään muun muassa optimoimalla kuljetuksia ja reittejä toimittamalla tuotteet yhteiskuljetuksilla muiden leipomotoimijoiden kanssa. Tällöin säästetään ajokilometrejä ja samalla päästöjä. Lue lisää kuljetusten ja logistiikan työstä päästöjen pienentämiseksi.

Päästöjen seuranta
Vaasanin leipomotuotannon päästöjä seurataan vuosittain osana Lantmännen-konsernin vastuullisuusraportointia. Hiilidioksidipäästöjä pyritään pienentämään koko Lantmännen-konsernin tasolla, pellosta pöytään. Vuosina 2015–2020 Lantmännen Unibake -leipomoryhmässä onnistuttiin pienentämään CO2-päästöjä 40 prosenttia. Tämä työ jatkuu.