Hävikin vähentäminen

Mitä Vaasanilla tehdään hävikin vähentämiseksi?

Vastuunamme on pyrkiä minimoimaan leipähävikkiä ketjun kaikissa vaiheissa. Vaasanille hävikkitalkoissa onkin kyse ruoan ja koko toimitusketjun resurssien ja työn arvostamisesta sekä ympäristön vaalimisesta. Siksi oman tuotannon hävikin minimoimisen lisäksi Vaasan etsii jatkuvasti keinoja auttaa myös kauppaa ja kuluttajia hävikin pienentämisessä.

Miksi Vaasanin tuotannossa syntyy hävikkiä?
Hävikki Vaasanin leipomoissa on usein käytännön sanelemaa, sillä myyntiä on mahdoton ennustaa niin tarkasti, ettei ylileivontana syntyvää hävikkiä tulisi lainkaan. Lisäksi tuotantolinjan tuotevaihdot tuottavat aina jonkin verran hävikkiä, vaikka taikina pyritään käyttämään mahdollisimman tarkasti. Siksi on olennaista, että väistämättä syntyvä hävikki hyödynnetään järkevin tavoin.

Minkälaista hävikkiä tuotannossa syntyy?
Vaasanin leipomoissa syntyy kolmenlaista hävikkiä: biojätettä (esimerkiksi suolattomat taikinat), prosessinaikaista hävikkiä (esimerkiksi palaneet leivät, taikinan leikkausreunat, jauhot ja leivänmurut) sekä syömäkelpoista, mutta ylipainoista tai väärän kokoista leipää.

Mihin hävikkileivät päätyvät?
Leipomoissa syntyvät syömäkelpoiset hävikkileivät myydään Vaasanin omissa myymälöissä tai lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Mitä leipomojätteelle tapahtuu?
Myyntikelvoton leipäjätekään ei kuulu roskiin. Taikinasta, jauhoista, leivänmuruista sekä pakatuista ja pakkaamattomista myyntikelvottomista leivistä koostuva biojäte kuljetetaan Lantmännenin elintarvikejätteen kierrätyslaitokselle Kotkaan. Siellä siitä syntyy raaka-ainetta paitsi ilmastoystävälliselle biopolttoaineelle, myös proteiinipitoiselle rehulle ja hiilihapolle juomateollisuuteen. Lue lisää leipomojätteen kierrätyksestä. (linkki juttuun).

Miten hävikin syntymistä pyritään estämään?
Yksi tärkeimmistä Vaasanin tuotannon onnistumisen mittareista on hävikkiprosentti. Vaasan on jo pitkään tehnyt työtä hävikkimäärien kutistamiseksi. Hävikki onkin onnistuttu laskemaan 3,8 prosentin tasolle vuosittaisesta tuotantovolyymista. Tämä on tapahtunut keskittymällä prosessien jatkuvaan parantamiseen ja systemaattiseen ongelmien ratkomiseen sekä tekemällä teknisiä parannuksia investointien kautta.

Tärkeä osa hävikin hallintaa on myös huolellinen tuotannon suunnittelu, että vältytään ylileivonnalta. Tähän liittyy esimerkiksi leivän tilausmäärien tarkka ennustaminen yhdessä myynnin kanssa, koska myynti tekee läheistä yhteistyötä kaupan kanssa. Myynnin ennakointityökalun avulla on saavutettu hyvää kehitystä ennakointitarkkuudessa.

Suurin osa leipähävikistä syntyy kotitalouksissa. Mitä on tehty sen eteen, että kotitalouksien hävikki pienenisi?
Leipä on yksi yleisimmistä roskiin päätyvistä ruoista: suomalaisissa kotitalouksissa leipähävikkiä kertyy yhteensä 12 miljoonaa kiloa vuodessa.* Tutkimusten valossa on huomattu, etteivät kuluttajat tiedosta heittävänsä ruokaa roskiin, sillä 64 prosenttia suomalaisista pyrkii vähentämään ruokahävikkiä, mutta silti 44 prosenttia heittää viikoittain ruokaa pois**.

Tapojen muuttaminen ei ole helppoa ja siksi ruokahävikistä pitää puhua. Niinpä Vaasan on lähtenyt aktiivisesti viestimään leipähävikistä ja auttamaan kuluttajia hävikin vähentämisessä teemalla ”Yksikään leipäpala ei kuulu roskiin”. Sen avulla on herätelty kuluttajia tiedostamaan omaa leipähävikkiään viestinnän ja markkinointiviestinnän keinoin.

Vaasanilla ei kuitenkaan haluta syyllistää kuluttajia, vaan antaa kuluttajille arjenläheisiä vinkkejä leipähävikin pienentämiseen. Siksi Vaasan on käyttänyt ääntänsä jakamalla esimerkiksi hävikkireseptivinkkejä ja hävikkitietoutta kanavissaan. Helppoja tekoja leipähävikin vähentämiseksi ovat muun muassa tuoreen leivän pakastaminen ja kuivahtaneiden leipien käyttö ruoanlaitossa

Kuluttajien pyynnöstä markkinoille on tuotu pienempiä pakkauskokoja ja pyritty parantamaan leivän säilyvyyttä pakkausmateriaalivalinnoilla. Vaasan on myös kertonut pakkauksen tärkeästä roolista leivän säilymisessä ja hävikin torjumisessa. Moni ei tule ajatelleeksi, että muovisen leipäpussin tärkein tehtävä on suojata leipää ja siten estää ruokahävikkiä.

Mikä on pakkauksen merkitys ruokahävikin torjunnassa?
Muovinen leipäpussi on perusteltu valinta leipä- ja muissa elintarvikepakkauksissa, sillä se torjuu erinomaisesti ilmastovaikutuksiltaan huomattavasti raskaampaa ongelmaa, ruokahävikkiä. Pakkausta tärkeämpää on keskittyä pakkauksen sisältöön ja siihen, että kuluttaa sen kokonaan, sillä syömäkelpoisen ruuan haaskaaminen on yksi suurimmista ilmastonmuutoksen vauhdittajista.

* Lähde: https://www.saasyoda.fi/
**Luonnonvarakeskuksen (Luke) online-kysely lokakuussa 2019 (n=1151), online-päiväkirjatutkimus 9.11–2.12.2019 (n=283) ja online-leipähävikkikysely 29.11–4.12.2019 (n=216). Leipähävikkikyselyn tilaaja: Vaasan.