Vuoden kotileipuri 2018 -kisan säännöt

VUODEN KOTILEIPURI 2018

 1. Kilpailun järjestäjä

Vaasan Oy, PL 315 (Salmisaarenaukio 1) 00181 Helsinki (jäljempänä “Järjestäjä”)

 1. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä sellaiset osallistujat, jotka ovat rikkoneet sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Yksi henkilö voi osallistua kilpailuun useammalla kilpailutyöllä.

 1. Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 1.6.2018 ja päättyy 30.6.2018. Finalistit kutsutaan finaaliin 10.8.2018 mennessä. Finaalitapahtuma järjestetään Helsingissä leipäviikolla 15.9.2018.

 1. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä kuva tai video itse leivotusta ruisleivästä, sekä kirjallinen kyseisen leivän resepti ja tarina. Kilpailuun osallistutaan osoitteessa www.vaasan.fi/kotileipuri. Kilpailutyön voi lähettää myös postitse osoitteeseen Vaasan Oy, PL 315 (Salmisaarenaukio 1) 00181 Helsinki. Kuoreen merkintä ”VUODEN KOTILEIPURI 2018”

Kilpailun finaali järjestetään Helsingissä 15.9.2018, jolloin finalistit ovat paikalla esittelemässä ja maistattamassa leipäänsä tuomaristolle. Leivät on mahdollista leipoa finaalipaikalla, Uudenmaan Marttojen opetuskeittiössä, tai vaihtoehtoisesti tuoda finaalitapahtumaan valmiina. Finaalitapahtuma lähetetään suorana FB-live:n kautta. Järjestäjä vastaa finalistien ja heidän avecinsa mahdollisista matka- ja yöpymisjärjestelyistä sekä kuluista.

Osallistujan tulee tutustua kilpailun sääntöihin. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt ja Järjestäjän päätökset. Järjestäjällä on oikeus kaikkiin kilpailua koskeviin muutoksiin.

Järjestäjällä ja yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää kaikkia kilpailussa jaettuja kuvia ja videoita viestinnässään ja markkinoinnissaan kilpailun aikana ja kilpailun jälkeen ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Kilpailuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää kilpailun järjestäjälle edellä tarkoitetut immateriaali- ja muut oikeudet, ja ettei kilpailuun osallistuva kuva loukkaa kolmansien tahojen immateriaali- tai muita oikeuksia.

Järjestäjällä ja yhteistyökumppaneilla on oikeus julkaista voittajan nimi valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa. Kilpailuun osallistujien yhteystietoja ei käytetä markkinointitoimenpiteisiin.

 1. Palkinnot

Pääpalkinto on Vuoden kotileipuri 2018 titteli. Lisäksi voittaja saa mahdollisuuden osallistua Vaasan Oy:n tuotekehitykseen. Järjestäjä korvaa tuotekehitystyöhön osallistumisesta mahdollisesti aiheutuvat matka-, majoitus- ja muut kulut.

 1. Kilpailun voittaminen

Kilpailun tuomaristo valitsee ja julkaisee voittajan 15.9.2018 finaalitapahtuman yhteydessä. Tuomaristo kiinnittää huomiota arvioidessaan kilpailuun lähetettyjä ruisleipiä, niiden reseptejä ja tarinoita leipien taustalla mm. seuraaviin asioihin: terveellisyys, perinteet, sopivuus lapsille, lapsia kiinnostava, herkuttelu, rukiisen leipomisen uudet muodot, nykyaikaisuus, hävikin pienentäminen.

 1. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittuihin finalistien matka- ja majoitusjärjestelyiden hoitamiseen ja näistä kuluista vastaamiseen.

 1. Tietosuoja

Annettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Kerätyt henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti kilpailun päätyttyä. Voit tutustua rekisteriselosteeseen www.vaasan.fi-sivuilla, joilla on linkki jokaisen sivun alareunasta.

 1. Oikeudet

Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja asuinpaikkakunta www.facebook.com/vaasansuomi -sivuilla sekä vaasan.fi -verkkosivuilla ja muussa mahdollisessa markkinointimateriaalissa.

Vaasan Oy varaa oikeuden käyttää osallistujien kilpailuun lataamia kuvia ja videoita markkinoinnissaan.

 1. Vastuustavapauttamisperuste

Järjestäjä ei vastaa missään muodossa välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat kilpailuun osallistumisesta.

 1. Kilpailun ennenaikainen päättäminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää kilpailun milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Järjestäjä käyttää tätä mahdollisuutta erityisesti, jos kilpailua ei voida toteuttaa asianmukaisesti säännöissä mainitulla tavalla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa, jos oikeudelliset tai todelliset syyt näin vaativat. Osallistumissääntöjen voimassa oleva versio on luettavissa osoitteessa www.vaasan.fi/kotileipuri.

 1. Finalistit / julkisuus

Järjestäjä ilmoittaa finaaliin valituille kilpailijoille henkilökohtaisesti sähköpostilla. Mikäli finalistia ei tavoiteta osallistumisen yhteydessä ilmoitettujen yhteystietojen avulla viikon sisällä valinnasta, kilpailijan oikeus finaalipaikkaan raukeaa. Järjestäjä ei vastaa niiden tietojen paikkansapitävyydestä, jotka kilpailija on antanut osallistumisen yhteydessä. Voittaja ei ole velvoitettu ottamaan palkintoa vastaan. Osallistumalla kilpailuun osanottajat myöntävät järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja mahdollisen kuvan ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä.