Vaasan arkielämä ruokatreffit <3 @emilikumpuniemi - arvonnan säännöt

Vaasan vuonna 2024 @emilikum­puniemi Instagram -tilillä järjestämien arvontojen säännöt

 

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjänä toimii Vaasan OY, osoite Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki. (myöhemmin tässä tekstissä “arvonnan järjestäjä”).

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä.

3. Osallistumisaika

Kampanjat alkavat arvontajulkaisun julkaisemisesta ja päättyvät siinä ilmoitettuna ajankohtana. Vaasan arkielämä ruokatreffejä järjestetään vuonna 2024 yhteensä yhdeksän (9) kappaletta, joiden ajankohdat ilmoitetaan kolmella eri arvontajulkaisulla.

Lisätiedot ajankohdista löytyy @emilikumpuniemi -Instagram-tilin arvontajulkaisujen yhteydessä. Arvontaan voi osallistua arvontajulkaisussa ilmoitettuna aikana. Voittaja arvotaan @emilikumpuniemi  Instagram-tilillä.

4. Arvontaan osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua kampanja-aikana täyttämällä @emilikumpuniemi Instagram-tilillä ilmoitetulla osallistumislomakkeen kautta. Arvomme kuhunkin Vaasan arkelämän ruokatreffeille yhden (1) paikan. Arvomme paikat kaikkien kilpailusääntöjen mukaan osallistuneiden kesken.  

5. Palkinto

Vaasan arpoo kaikkien osallistujien kesken yhdelle hengelle osallistumismahdollisuuden kuhunkin Vaasan arkielämä ruokatreffeille. Osallistumisen arvo noin 50 €. Voittajille ilmoitetaan Instagramin kautta @emilikumpuniemi Instagram-tililtä tulevalla viestillä. Jos voittajaa ei tavoiteta vuorokauden sisällä, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

Palkinnot toimitetaan voittajille Vaasan kustannuksella. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Vaasan vastaa arpajaisverosta.

Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Voittaja vastaa itse kaikkien palkinnon käyttöön tarvittavien tuotteiden ja palveluiden hankinnasta. Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin arvonnan osallistujaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. 

6. Vastuu teknisistä ongelmista

Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa arvontaa koskevien osallistumiskanavien toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.

7. Henkilötietojen käsittely ja viestintä

Voittajien henkilötietoja käsitellään Vaasan tietosuojaselosteessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti:  https://www.vaasan.fi/tietosuoja-ja-evasteet/

8. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja antaa suostumuksensa näkymiselleen tilaisuudesta kuvattavalla sosiaalisen median materiaalilla. Materiaali julkaistaan tilaisuuden jälkeen @vaasan_leipomot sekä @emilikumpuniemi Instagram-tileillä. Sekä vaasan.fi verkkopalvelussa.

Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Vaasan. Vaasan pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli osallistujan antamat tiedot eivät ole hänen omiaan tai osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, on Vaasanilla oikeus hylätä kaikki kyseisen henkilön osallistumiset ilman erillistä ilmoitusta.

Vaasan ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tai joka väitetään aiheutuneen, välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Instagram ja Facebook eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä arvonta liity mitenkään Instagramiin tai Facebookiin.