Leipähävikki

Yksikään leipäpala ei kuulu roskiin

Syömäkelpoisen ruoan haaskaaminen on yksi suurimmista ruoantuotannon ja kulutuksen vastuullisuuskysymyksistä. Kun syömäkelpoista ruokaa heitetään pois, on ruoka tuotettu turhaan, ja se on silloin kuormittanut tarpeettomasti ympäristöä. Suurena leipomona kannamme suuren vastuun. Meille yhteisissä hävikkitalkoissa on kyse ruoan ja koko toimitusketjun resurssien ja työn arvostamisesta sekä ympäristön vaalimisesta. Siksi Vaasanilla on tehty jo vuosia töitä leipähävikin pienentämiseksi omassa tuotannossa ja kuluttajien hävikkitietoisuuden nostamiseksi.

Ruokahävikki on iso yhteinen haaste
Ruokahävikki on maailmanlaajuinen ongelma ja yksi ilmastonmuutoksen aiheuttajista. Suomessa kaikesta syömäkelpoisesta ruoasta hävikiksi päätyy elintarvikeketjussa peräti 10–15 prosenttia*, ja leipä on yksi yleisimmistä roskiin päätyvistä ruoista: suomalaisissa kotitalouksissa leipähävikkiä kertyy yhteensä 12 miljoonaa kiloa vuodessa.**

Ruokahävikki on tuhlausta
Turhaan tuotettu ruoka kuormittaa tarpeettomasti sekä ympäristöä että taloutta. Hävikin minimointi on elintarviketeollisuuden tärkeimpiä ilmastotekoja. Hävikkiä syntyy toimitusketjun jokaisella portaalla, mutta suurin osa heitetään hukkaan kotitalouksissa.

Vähennämme hävikkiä aktiivisesti
Vaasanin leipomoilla tehdään jatkuvasti työtä, että leivästä, leivänmuruista ja taikinan leikkausreunoista muodostuva hävikki saadaan mahdollisimman pieneksi. Hävikki onkin jo saatu kutistettua 3,8 prosentin tasolle vuosivolyymistamme. Ylijäänyttä leipää myydään Vaasanin omissa myymälöissä ja jaetaan hyväntekeväisyyteen, mutta yhtä tärkeää on huolehtia myyntikelvottoman hävikin hyödyntämisestä. Lue lisää Vaasanin toimista hävikin vähentämiseksi (linkki juttuun).

Pakkaus suojaa ja estää leipähävikkiä
Moni ei tule ajatelleeksi pakkauksen tärkeyttä leipähävikin estäjänä. Usein luullaan, että muovinen leipäpussi on pahis, vaikka pakkauksen tärkein tehtävä on estää suurempaa ilmastohaittaa eli ruokahävikkiä. Lue lisää pakkausten roolista hävikin torjunnasta: (linkki juttuun).

Leipomojäte saa uuden elämän kiertotalouden kautta
Väistämättä syntyvä hävikki on hyödynnettävä järkevällä tavalla. Elintarvikejätteen kohdalla se tehdään kiertotalouden keinoin. Vaasan Oy:n leipomoissa syntyvä leipomojäte päätyy Lantmännenin ruokajätteen kierrätyslaitokselle Kotkaan ja sieltä Lantmännen Agroetanolin biojalostamolle Norrköpingiin. Biojalostamossa leipomojätteestä syntyy ilmastoystävällistä biopolttoainetta, proteiinipitoista eläinrehua sekä hiilidioksidia elintarviketeollisuuteen. Näin ympäristöä kuormittava jäte saadaan uudelleen kiertoon, päästöjä vähentäen. Lue lisää leipomojätteen kierrätyksestä tästä (linkki juttuun).

* Lähde: Luonnonvarakeskus https://www.luke.fi
** Lähde: https://www.saasyoda.fi/