Hiilijalanjälki

Leipä on ilmastoystävällinen valinta

Huoli ilmastonmuutoksesta saa ihmiset pohtimaan kulutusvalintojensa aiheuttamaa hiilijalanjälkeä ruokakaupassa. Siksi onkin tärkeää, että jokainen voi valita Vaasanin leipätuotteita hyvällä omallatunnolla.

Vaasan laski suosikkituotteidensa hiilijalanjäljen
Vaasan Ruispalojen ja Vaasan Kaura 100 -leivän hiilijalanjäljet laskettiin IPCC:n ohjeiden mukaisella laskutavalla, jossa on otettu huomioon suuri määrä eri muuttujia ja taustatekijöitä aina viljelystä myllyyn ja leipomosta kauppaan, unohtamatta pakkausmateriaaleja sekä kuljetuksia.

Laskelmien mukaan yhden Vaasan Ruispalan hiilijalanjälki on keskimäärin 1,39 CO₂e per kilo leipää ja Vaasan 100 % Kaura -leivän keskimäärin 1,42 CO₂e per kilo leipää.

Merkittävä osa Vaasan Ruispalojen (noin 65,5 %) CO₂e päästöistä syntyy alkutuotannossa raaka-aineiden tuottamisesta, joista viljapohjaisten raaka-aineiden tuottamisen osuus on noin 59,7 prosenttia ja muiden raaka-aineiden 5,8 prosenttia. Raaka-aineiden kuljetuksen osuus 1,7 prosenttia. Alkutuotannon osuus hiilidioksidipäästöistä on tyypillisesti korkea ruoantuotannossa.

Toiseksi eniten päästöjä aiheutuu energian kulutuksesta leipomotuotannossa (noin 29 %). Pakkausmateriaalin tuottaminen (noin 1,8 prosenttia päästöistä) ja leipien kuljetus leipomosta kaupan ovelle (noin 2,1 %) aiheuttavat yhteensä alle 5 prosenttia kokonaispäästöistä. Laskemisesta ja mallintamisesta vastasivat Biocode ja VTT. Luvut ovat tammikuulta 2020.

Hiilijalanjälkitietoa käytetään oman toiminnan parantamiseen
Hiilijalanjälkilaskenta antaa Vaasanille tärkeää tietoa leivän tuotannon ilmastokuormasta. Hiilijalanjälkitieto on hyödyllinen silloin, kun sitä käytetään oman toiminnan kehittämiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Hiilijalanjälkitietoa ei näy vielä Vaasanin leipäpakkauksissa, sillä laskentatapoja on erilaisia, eivätkä eri tuotteille tehdyt laskelmat ole vertailukelpoisia keskenään. Laskentamenetelmät ja -mallit kehittyvät koko ajan, mutta kansallinen ja kansainvälinen harmonisointi vie aikaa. Niin kauan kuin hiilijalanjälkilaskelmia ei ole harmonisoitu, on kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa, että eri toimijoiden tuotepakkauksissa olisi hiilijalanjälkimerkintöjä, jotka eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

Jatkuvaa työtä päästöjen pienentämiseksi
Vaasanilla tehdään jatkuvasti töitä päästöjen pienentämiseksi koko tuotantoketjussa. Tuotannon ja kuljetusten energiatehokkuutta parannetaan ja kaupan sekä kuluttajien kanssa etsitään ratkaisuja leipähävikin torjumiseksi.

Leipä on ilmastoystävällinen valinta
Jokainen voi vähentää omaa hiilijalanjälkeään valitsemalla tuotteita, joiden tuottamisessa ja valmistuksessa syntyy mahdollisimman vähän kasvihuonekaasuja. Viljatuotteet kuuluvat terveelliseen ruokavalioon, ja leipä on verrattain pienen hiilijalanjälkensä ansiosta ilmastoystävällinen valinta.

Hiilijalanjäljen lisäksi on huomioitava ruoan ravintoarvo, sillä ruokavalion kokonaisuus lopulta ratkaisee, mikä on ilmaston kannalta kestävää. Leipä on myös ravitsemuksellisesta näkökulmasta hyvä valinta – esimerkiksi täysjyväruisleipä antaa paljon ravintoaineita suhteessa sen melko alhaiseen ilmasto- ja ympäristökuormaan.

Tärkein ilmastoteko on syödä pakkaus tyhjäksi
Ruoan ilmastovaikutuksiin voi vaikuttaa tehokkaasti itse myös välttämällä ruokahävikkiä. Turhaan tuotettu ruoka kuormittaa tarpeettomasti sekä ilmastoa että taloutta. Leipä on yksi yleisimmistä roskiin päätyvistä ruoista: joka viides suomalainen heittää leipää roskiin vähintään viikoittain. Syömällä ruokapakkauksen aina tyhjäksi ja kierrättämällä muovipakkauksen voi vähentää ilmastovaikutuksia. Pieni teko ihmiselle, suuri teko ilmastolle!