Vastuullinen raaka-aineiden hankinta

Kotimaisuus on hyvä vastuullisuuden laatuleima

Vaasanin leivän pitää paitsi maistua hyvältä, myös istua arvoihimme. Siksi käytetyllä viljalla on merkitystä. Tunnemme hyvin tuottajamme, sillä useimmat ovat pitkäaikaisia kumppaneitamme ja käyttämämme kaura, vehnä ja ruis tulee läheltä: Suomesta.

Vastuullisuus Vaasanin raaka-aineissa alkaa siitä, mitä viljelijä peltoonsa laittaa. Käyttämämme jauhon kotimaisuus auttaa, sillä Suomessa vastuullisuutta säädetään useilla viranomaismääräyksillä. Esimerkiksi maanviljelijän saamalla ympäristötuella on oma kriteeristö, ja käytännössä kaikki suomalaiset viljelijät ovat tuen piirissä.

Lyhyt ketju raaka-aineen tuottajalta Vaasanille tuo varmuutta vastuullisuuden toteutumiseen hankinnoissamme. Meille on tärkeää hankkia jauhomme tutuilta ja pitkäaikaisilta yhteistyökumppaneilta, joiden tekemiseen voimme luottaa niin laadun kuin vastuullisuuden puolesta. Vaasan pyrkii tekemään toimittajien kanssa pitkiä sopimuksia ja luomaan hyvän yhteistyömallin, josta molemmat osapuolet voivat olla ylpeitä. Vastuullisuuteen kuuluu myös hankintojen tekeminen kriteerien mukaan hyväksytyiltä toimittajilta.

Kriteerien mukaiset pitkäaikaiset kumppanuudet varmistavat sen, että jauhojen laatu on aina halutun mukaista ja käytetty vilja on helposti jäljitettävissä viljelysmaakunnan tasolle.

Tarkkojen kriteerien kumppanuus

Vastuullisuus Vaasanin hankintaketjussa tarkoittaa myös sitä, että vaadimme uudelta toimittajalta tietyt dokumentit ja sertifikaatit ennen yhteistyön aloittamista. On kyse sitten tuotteiden turvallisuudesta tai tuotanto-olosuhteista, oletamme kaikkien toimittajien noudattavan eettisiä ja vastuullisia toimintatapoja, jotka ovat yhdenmukaisia omien toimintaperiaatteidemme kanssa. Toimittajamme sitoutuvat tähän allekirjoittamalla Lantmännen-konsernin vastuullisen hankinnan toimintaperiaatteet -dokumentin.

Vaasanin toimittajavaatimuksissa määrittelemme perusvaatimukset raaka-aineille. Edellytämme, että jäljitettävyys toimii jokaisessa hankintaketjun vaiheessa niin käyttämillemme raaka-aineille kuin tuotteiden kanssa kosketukseen joutuville pakkausmateriaaleille. Käytämme vain raaka-aineita, joiden alkuperä tunnetaan. Samaa edellytämme toimittajiltamme.

Yhteiset arvot emoyhtiö Lantmännenin kanssa auttavat Vaasania vastuullisuuden toteutumisessa myös raaka-ainehankinnoissa. Kaikissa konsernin hankinnoissa tehdään kattavat analyysit soveltuvuuden ja laadun, raaka-aineiden alkuperän, riskien ja vastuullisuuden näkökulmista.