JUNIOR VOILEIPÄMESTARI 2019 KISAN SÄÄNNÖT

1. Kilpailun järjestäjä

Vaasan Oy, PL 315 (Salmisaarenaukio 1) 00181 Helsinki (jäljempänä “Järjestäjä”)

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 7-14-vuotiaat luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä sellaiset osallistujat, jotka ovat rikkoneet sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 1.7.2019 ja päättyy 15.8.2019. Finalistit kutsutaan finaaliin 23.8.2019 mennessä. Finaalitapahtuma järjestetään Helsingissä 14.9.2019.

4. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä kuva omasta välipala voileivästä, sekä vastaamalla osallistumislomakkeen kysymyksiin. Osallistumiseen tarvitaan huoltajan lupa. Kilpailuun osallistutaan osoitteessa www.vaasan.fi/kotileipuri. Kilpailutyön voi lähettää myös postitse osoitteeseen Vaasan Oy, PL 315 (Salmisaarenaukio 1) 00181 Helsinki. Kuoreen merkintä ”JUNIORI VÄLIPALAMESTARI 2019”

Kilpailun finaali järjestetään Helsingissä 14.9.2019, jonne finalistit saavat kutsua mukaan kilpailukaveriksi yhden henkilön (oma vanhempi/isovanhempi/läheinen) Finaalitapahtuma järjestetään Uudenmaan Marttojen opetuskeittiössä. Järjestäjä vastaa finalistien mahdollisista matka- ja yöpymisjärjestelyistä.

Osallistujan tulee tutustua kilpailun sääntöihin. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt ja Järjestäjän päätökset. Järjestäjällä on oikeus kaikkiin kilpailuun koskeviin muutoksiin.

Järjestäjällä ja yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää kaikkia kilpailussa jaettuja kuvia ja videoita viestinnässään ja markkinoinnissaan kilpailun aikana ja kilpailun jälkeen ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Kilpailuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää kilpailun järjestäjälle edellä tarkoitetut immateriaali- ja muut oikeudet, ja ettei kilpailuun osallistuva kuva loukkaa kolmansien tahojen immateriaali- tai muita oikeuksia.

Järjestäjällä ja yhteistyökumppaneilla on oikeus julkaista voittajan nimi valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa. Kilpailuun osallistujien yhteystietoja ei käytetä markkinointitoimenpiteisiin.

5. Palkinnot

Pääpalkinto on JUNIOR VOILEIPÄMESTARI 2019 -titteli. Pääpalkintona kilpailussa on Viking Linen risteilylahjakortti (arvo 300 euroa). Lisäksi kilpailussa jaetaan pienpalkintoja järjestäjän määrittelemistä kategorioista.

6. Kilpailun voittaminen

Kilpailun tuomaristo valitsee ja julkaisee voittajan 14.9.2019 finaalitapahtuman yhteydessä.

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittuihin finalistien matka- ja majoitusjärjestelyiden hoitamiseen ja näistä kuluista vastaamiseen.

8. Tietosuoja

Annettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Kerätyt henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti kilpailun päätyttyä. Voit tutustua rekisteriselosteeseen www.vaasan.fi/kotileipuri -sivulla kohdassa ”Tietosuoja ja evästeet”.

9. Vastuustavapauttamisperuste

Järjestäjä ei vastaa missään muodossa välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat kilpailuun osallistumisesta.

10. Kilpailun ennenaikainen päättäminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää kilpailun milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Järjestäjä käyttää tätä mahdollisuutta erityisesti, jos kilpailua ei voida toteuttaa asianmukaisesti säännöissä mainitulla tavalla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa, jos oikeudelliset tai todelliset syyt näin vaativat. Osallistumissääntöjen voimassa oleva versio on luettavissa www.vaasan.fi/kotileipuri

11. Finalistit / julkisuus

Järjestäjä ilmoittaa finaaliin valituille kilpailijoille henkilökohtaisesti sähköpostilla. Mikäli finalistia ei tavoiteta osallistumisen yhteydessä ilmoitettujen yhteystietojen avulla viikon sisällä valinnasta, kilpailijan oikeus finaalipaikkaan raukeaa. Järjestäjä ei vastaa niiden tietojen paikkansapitävyydestä, jotka kilpailija on antanut osallistumisen yhteydessä. Voittaja ei ole velvoitettu ottamaan palkintoa vastaan. Osallistumalla kilpailuun osanottajat myöntävät järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja mahdollisen kuvan ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä.