Vaasan Tsemppi-stipendin hakuohjeet

Vaasan Tsemppi-stipendihaun järjestäjä

Vaasan Oy, PL 315 (Salmisaarenaukio 1) 00181 Helsinki (jäljempänä “Järjestäjä”) yhteistyössä Suomen Palloliitto (jäljempänä “Yhteistyökumppani”).

Osallistumiskelpoisuus

Vaasan Tsemppi-stipendihakuun voi osallistua joukkuueen valtuuttama virallinen jäsen, lukuun ottamatta Vaasanin tai Palloliiton omaa henkilökuntaa. Stipendihaun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä sellaiset hakijat, jotka ovat rikkoneet sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Joukkue voi osallistua kilpailuun vain yhden haun verran.

Hakuaika

Vaasa Tsemppi-stipendiä voi hakea 13.4.-31.5.2022 välisenä aikana. Valinnat Tsemppi-stipendin saajista suoritetaan kaikkien hakemusten kesken ja ilmoitetaan saajille 15.6.2022 mennessä.

Tsemppi-stipendin hakeminen

Stipendin hakeminen tapahtuu  kertomalla hakulomakkeella, minkälaisia terveellisiin elintapoihin liittyviä käytäntöjä joukkueen arkeen kuuluu. Miten joukkue edistää yksilön tai yhteisön fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista hyvinvointia? Tarinat voivat kertoa esimerkiksi siitä miten varmistetaan, että lepo-ravinto-harjoittelu on joukkueessa oikeassa suhteessa tai että kaikilla on harjoituksissa kivaa. Tarina voi myös kertoa siitä miten käsittellään onnistumisia tai epäonnistumisia, miten varmistetaan uuden oppimista tai että kaikki saavat osallistua, omana itsenään.  Kerrotaan millaiset ovat joukkueen hyvät eväät jalkapallokentälle.

Hakulomakkeelle voi lisätä myös halutessaan kuvan joukkueesta tai tarinaan liittyvään tilanteeseen.

Hakijan tulee tutustua stipendihaun sääntöihin. Hakemalla tsemppi-stipendiä, hakija hyväksyy haun säännöt ja Järjestäjän päätökset. Järjestäjällä on oikeus kaikkiin hakua koskeviin muutoksiin.

Järjestäjällä ja yhteistyökumppanilla on oikeus käyttää kaikkia stipendihaussa jaettuja tarinoita, kuvia ja videoita viestinnässään ja markkinoinnissaan stipendihaun aikana ja haun jälkeen ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Stipendihakuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää haun järjestäjälle edellä tarkoitetut immateriaali- ja muut oikeudet, ja ettei stipendihakuun osallistuva kuva loukkaa kolmansien tahojen immateriaali- tai muita oikeuksia.

Järjestäjällä ja yhteistyökumppanilla on oikeus julkaista joukkueiden nimet joille stipendi myönnetään, valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa. Hakuun osallistujien yhteystietoja ei käytetä markkinointitoimenpiteisiin eikä hakijoiden tietoja luovuteta ulkopuolisille. Kerätyt henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti haun päätyttyä.

Vaasan Oy varaa oikeuden käyttää osallistujien kilpailuun lataamia kuvia ja videoita markkinoinnissaan.

Vaasan Tsemppi-stipendi

Hakemusten perusteella jaetaan 1500 euron tuki 20 yksittäiselle joukkueelle.

Tietosuoja

Voit tutustua rekisteriselosteeseen www.vaasan.fi-sivuilla, joilla on linkki jokaisen sivun alareunasta.

Stipendihaun ennenaikainen päättäminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää haku milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Järjestäjä käyttää tätä mahdollisuutta erityisesti, jos hakua ei voida toteuttaa asianmukaisesti säännöissä mainitulla tavalla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa, jos oikeudelliset tai todelliset syyt näin vaativat. Osallistumissääntöjen voimassa oleva versio on luettavissa osoitteessa www.vaasan.fi/vaasan-tsemppi-stipendin-hakuohjeet

Viralliset säännöt koskevat kaikkia hakijoita. Osallistumalla Vaasan Tsemppi-stipendihakuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.