Vastuullinen hankinta

Liiketoimintamme eettisyys on asia, jonka otamme vakavasti. Olemme asettaneet korkeat vaatimukset koko hankintaketjulle Vaasanin tuotteiden korkean laadun varmistamiseksi. On kyse sitten tuotteiden turvallisuudesta tai tuotanto-olosuhteista, oletamme kaikkien Vaasanin materiaalivalmistajien ja -toimittajien noudattavan eettisiä ja vastuullisia toimintatapoja, jotka ovat yhdenmukaisia omien toimintaperiaatteidemme kanssa.

Tavoitteenamme on huolehtia, että tuotteemme valmistetaan sosiaalisesti hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa. Tämän varmistamiseksi olemme luoneet hankintamme perusvaatimukset, joiden avulla arvioimme ja valitsemme toimittajamme.

Vaasan Oy:n liityttyä osaksi Lantmännen Unibakea yhtenäistämme vastuulliseen hankintaan liittyviä käytäntöjä, joihin kuuluu muun muassa Lantmännen Supplier Code of Conduct. Tutustu Lantmännen Unibaken vastuullisen hankinnan periaatteisiin tästä linkistä.

Hankintasopimukset tuovat läpinäkyvyyttä toimintaan

Raaka-aine-, materiaali- ja palveluntoimittajien kanssa on laadittu erilliset hankintasopimukset, joissa on määritelty laatuvaatimukset ostettaville raaka-aineille, tuotteille ja palveluille. Toimittaja vahvistaa nämä laatuvaatimukset yksityiskohtaisissa raaka-aine-erittelyissä. Asianmukaisesti täytetty erittelylomake on edellytys raaka-aineen hyväksymiselle käyttöömme.

General terms of purchase_Vaasan Oy_Jan 1 2014

Vastuullinen hankinta edellyttää tuotanto-olosuhteiden tuntemusta

Vastuullisuus Vaasanin hankintaketjussa tarkoittaa myös, että keräämme toimittajista systemaattisesti tietoa ennen materiaalin valintaa ja hyväksymistä. Arvioimme säännöllisesti tuoteturvallisuusriskejä ja suoritamme toimittaja-auditointeja toimittajiemme tuotantolaitoksissa. Edellytämme, että jäljitettävyys toimii jokaisessa hankintaketjun vaiheessa niin käyttämillemme raaka-aineille kuin tuotteiden kanssa kosketukseen joutuville pakkausmateriaaleille. Käytämme vain raaka-aineita, joiden alkuperä tunnetaan. Samaa edellytämme toimittajiltamme.

Vaasanin toimittajavaatimuksissa määrittelemme perusvaatimukset käyttämillemme raaka-aineille. Emme muun muassa hyväksy geenimuunneltuja tai säteilytettyjä raaka-aineita.